Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2007-03-30


Rapport från BS RACs konferens i Köpenhamn 28-29 mars 2007

Rapport från Konferensen i Köpenhamn 28-29 mars 2007 om ”Kontroll och efterlevnad” rörande fiskesituationen i Östersjön.

BS RAC, Baltic Sea Regonal Advisory Committee, som nu har drygt ett år på nacken, stod som arrangör av denna viktiga konferens och samlade drygt 150 deltagare, inklusive Östrersjöländernas ministrar och tjänstemän från Östersjöländernas berörda departement. Fiskets organisationer och intresserade NGOs deltog också. Bengt Ingerstam deltog för Sveriges Konsumenter i Samverkan, som enda svensk konsumentrepresentant. Konferensen hölls i det danska Parlamentets lokaler i Christiansborg.

Att Östersjön och speciellt torskfisket där står inför allvarliga problem råder stor enighet om, likaså att illegalt och icke-rapporterat fiske förekommer i en icke acceptabel omfattning.
Den stora anslutningen och speciellt ministrarnas medverkan visar att alla parter nu måste och vill hjälpas åt att lösa problemet. Det berör även oss konsumenter, som måste försäkra oss när vi köper torsk att den är lagligt fångad. Vår tidigare utlysta bojkott gäller fortfarande för all fryst och färsk torsk, som inte är klart deklarerad som fångad i tillåten zon och inom lagliga kvoter. Fråga därför i butikerna, de ska veta och det kommer bättre spårbarhetssystem på sikt.

Det unika med konferensen är att ministrarna hade sitt egna möte på kvällen den 28:e och beslöt om ett gemensamt dokument, där alla länders regeringar förbinder sig att arbeta hårt och bekämpa det illegala fisket och de icke-rapporterade fångsterna. Dokumentet kan läsas här.
De deltagande konferensdeltagarna, främst medlemmarna i BS RAC, diskuterade under förmiddagen den 29:e fram ett starkt gemensamt dokument, en action plan, för alla parters åtaganden mot det gemensamma målet att nå fram till ett hållbart och uthålligt fiske i Östersjön. Dokumentet finns här.
För den som vill läsa de olika inläggen under konferensen finns de utlagda på BS RACs hemsida.

Rapporterat av Bengt Ingerstam

Läs mer:
BS RACs dokument från mötet (på engelska)
Fiskeriverkets rapport från mötet
EU-komissionären Joe Borgs uttalande efter mötet (på engelska)
Pressmeddelande från EU-komissionen (på engelska)

upp