Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2008-05-15 Publicerad i KR nr 19 samt i SKN nr 86
Fiskens sista chans
Det finns oerhört mycket material publicerat i olika media om fisket och hoten emot vår framtida försörjning av marint protein och fett. Vi tycker det är bättre att visa på vad som skrivits i stället för att skriva nytt material. Vi förmedlar därför intressanta artiklar till alla läsarna som inte kanske har tillgång till alla olika tidningar, eller inte har tidningarna kvar.

Här kommer länkar till ett omfattande material som funnits i Dagens Nyheter, under temat Fiskens sista chans.
I detta avsnitt finns ett stort antal interna länkar och där förekommer även recept.
För det skrivna materialet ansvarar respektive journalist, så ta del, jämför och besluten är upp till dig. Men vi ger dig möjlighet att få tillgång till ett samlat material på ett enkelt sätt.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss