Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2007-12-20 Publicerad i KR nr 8 samt i SKN nr 75


Sverige förlorade torskstriden - men också
torsken är en förlorareNär EU:s fiske och jordbruksministrar enades i Bryssel den 19 december nåddes en uppgörelse som beskrivs som en urvattnad variant av det förslag som lagts fram för att skydda framförallt torsken. Det handlar inte om att rädda torsken utan att tömma haven så snabbt som möjligt på en av våra mest hotade arter. EU:s fiskeripolitik är en tragedi och tyvärr är lobbyintressena starka från näringen i många länder. Inte ens Danmark stödde den svenska linjen. Torskfisket minskas nu bara med åtta procent i stället för de 25 procent som kommissionen föreslagit.

Larmen om att man inte hittar några torskyngel längre i Kattegatt, tar man tydligen med en axelryckning. Från konsumenthåll, i vart fall från oss, Sveriges Konsumenter i Samverkan, är vi besvikna och mycket bekymrade.

En bra sammanfattning har SVT gjort, så vi länkar direkt till den >>
upp