Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske, Bojkott
2008-01-24 Publicerad i KR nr 9 samt i SKN nr 76


Torsken ska räddas i Östersjön

Efter alla turer verkar det som äntligen ett vettigt förslag har presenterats. Rovfisket, överfisket och svartfisket har varit förödande för torskbestånden. Ordväxlingen mellan forskare, fiskare och myndigheter har inte resulterats i mycket mer än att alla har olika uppfattningar. Men nu verkar det som något ska göras. Enligt uppgifter från Fiskeriverket har regeringen gett i uppdrag att Fiskeriverket ska undersöka hur man ska få tillbaka de stora rovfiskarna.

I Östersjöns havs- och kustområden har torsk, gädda, abborre och viktiga djurplankton minskat kraftigt under flera år. Samtidigt har skarpsillen blivit allt vanligare. Det är första gången inom fiskförvaltningen i Östersjön, som man gör en tillämpning av den s k ekosystemsatsen.

Kan detta möjligen också påverka algblomningen? Möjligen har djurplankton en viktig uppgift här att hålla nere algtillväxten? Läs mera på Fiskeriverkets hemsida.

I dagarna har också larm kommit om att stor strömming blir allt svårare att fiska och då låter det väl förståndigt att övergå till fiske av skarpsill och lämna strömmingen och rovfiskarna i fred ett tag. Varför inte lära oss att fritera skarpsill, en delikatess i Medelhavsländerna, så kan vi ju få bra mat från Östersjön under tiden som återhämtningen sker.

Vår bojkottuppmaning ligger kvar när det gäller torsken. Det finns så mycket annan bra fisk att äta och nu hoppas vi att handeln verkligen gör sitt, slutar sälja utrotningshotade fiskarter och framhäver de uthålliga alternativen. Det är deras uppgift för att underlätta det för konsumenterna.
upp