Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske, Klimat
2007-09-04 Publicerad i SKN 67


”Tyst hav” möttes inte av tystnad

Redan i förra SKN 66 berörde vi Isabella Lövins bok ”Tyst hav”.
Det är inte utfiskningen av Östersjön som är grundproblemet, som en del vill begränsa det till, utan allas vår avsaknad av konsekvenserna av den kommersiella misshandeln av hela livsmedelskedjan. Bönderna reagerar och känner sig påhoppade, likaså fiskerepresentanterna. Tystnaden från politikerna är bedövande. Så kommer vi då som konsumenter och lägger oss i den så besvärliga frågan, ja men det är vår skyldighet.

Det handlar om NÄRINGEN, den framtida
näringen för mänsklighetens överlevnad

Näringen, företagen och jobben, kommer faktiskt på andra plats. För finns inte längre vi konsumenter, så finns inte marknaden.

Den dag det inte längre finns någon fisk
har både fiskarena (yrkeskåren) och konsumenterna samma problem. Då är det kört. Då är vi ”torsk” allesammans. Vi har en bra dialog, båda parterna, men vi vill lyfta frågan till en högre nivå som berör alla. I en värld som närmar sig vattenkrisen är fisk”produktionen” bättre än den terrestra animalieproduktionen (kött och mjölk), även en stor fråga ur klimatsynpunkt. I en värld där utvecklingsländernas konsumenter styrs in på ökande mjölk- och köttkonsumtion ökar matpriserna för konsumenterna men också trycket på jordbruket, såväl för produktion av foder till djuren som producerar mjölk och kött och dessutom ska producera spannmål för human konsumtion och råvaror till energiframställning.

Den lilla arealen som ännu inte ligger under vatten, bara krymper, smutsas ner, bebyggs, utarmas av kemiskt beroende monokultur m m kommer att få några gyllene dagar med mera betalt, men sen kommer en total kollaps och den kommer snabbt. Medan bönderna jublar ser vi det kommande kaoset och tycker att bönderna borde få ett bättre öde.

Det är inte fiskkonsumtionens fel att vi blir feta
I en värld där fetman breder ut sig lavinartat till stor del på grund av felnäring och överintag och bara till en liten del kan kompenseras av mera motion, är det inte fiskkonsumtionens fel utan förorsakat av den landbaserade produktionen och fokuseringen på spannmål (bröd) och snabba kolhydrater samt överintaget av Omega 6 (från margarinindustrin) samt odlingen av vissa vegetabila oljor (majs – GMO favoriten - samt solrosolja, som båda är mycket rika på Omega 6). Ur hälsosynpunkt och klimatsynpunkt skulle haven kunna ge oss bättre fettsyror – Omega 3 - och ett protein som inte kräver 50.000 liter vatten per kilo att producera.

Fisk är en bra medicinen mot övervikt och fetma!
Men haven håller på att tystna medan skrakarna och måsarna skrikande hjälper oss att tömma haven på sista fiskpinnen.

Vi sitter i en rävsax
Avsmältningen av glaciärerna går snabbare och snabbare och hejdas inte på några år. Havsnivån ökar och minskar successivt landarealen, där fler och fler ska rymmas och också ska producera näring åt oss, allt fler människor/konsumenter, varav några miljarder har en ökande aptit tack vare ökande välstånd.

Vi menar att den snabbaste lösningen inte är den politiska,
utan att vi konsumenter omedelbart börjar KONSUmindre.

Vi konsumenter kan påverka
Om inte det kan rädda Planeten, klimatet, överlevnaden, så kan vi i vart fall förlänga tiden. Att dra ner på det vi inte behöver men som skräpreklamen (också en kostnad) i våra brevlådor uppmanar oss att konsumera, att inte betala för mycket för samma vara, genom val av fel butik, att inte gå på minan om den snabba, färdiglagade bekvämmaten, men också att inte proppa i oss mer än vi behöver, som bara skapar behovet av att motionera bort överflödiga kalorier eller ger oss övervikt. Och mycket mera mindre. Det är alltså vi konsumenter som har en viktig roll och måste lägga oss i den här debatten. För ”närings”livet kommer inte att spendera våra pengar på reklamen på att vi ska handla rätt, spendera mindre och må bättre. Det är också därför vi, Sveriges Konsumenter i Samverkan, engagerar oss för en ökad ”konsumindrism” och för ett hållbart fiske.

Apropå att KONSUmindre, ett tips: köp Isabella Lövins bok ”Tyst hav” på http://www.adlibris.se och betala bara 137:- ! Sök enklast på ”Lövin”. Konsumentupplysning? Ja och inte reklam!

Isabella Lövin: Politikernas lek har förstört havet >>

DN har också recenserat boken >>

Andra reaktioner:
Artur Granstedt, lantbruksforskare: Östersjön står inför en ekologisk kollaps >>
Sveriges yrkesfiskare: Vi är inga sjörövare >>
Markus Hoffmann, LRF: Kritiken kränkande för Sveriges bönder >>
Isabella Lövin: Jag tror ni också vill få slut på vansinnet >>

upp