Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-05-16 Publicerad i KR nr 19 samt i SKN nr 86
Varför blev det så mycket om
fisk och fiskepolitiken?
Det som hände sista veckan i samband med Fiskebranschens Riksorganisations årsstämma i Smögen den 9 maj var lite utöver det vanliga. Vi valde därför att denna gång göra ett specialnummer just om fiskefrågorna, både för att informera men också för att lyfta dessa frågor, påtala behovet av att medverka, t ex fråga efter NÄRFISKAT i butikerna, sprida nyhetsbrevet till vänner och bekanta och stödja vår organisation i det fortsatta arbetet.

Vi valde därför att fokusera på ett samlat sätt just på fiskefrågorna och hur olika media just i dagarna rapporterat, för det speglar väldigt klart dels hur olika media vinklat rapporteringen men också hur olika uttalanden fick genomslag i media. Framför allt kan man se hur rapporten om läget i Östersjön på ett pedagogiskt sätt och rätt tajmad blev en ahaupplevelse för många och mycket föll på plats, alltifrån algblomningen till torskbristen på våra tallrikar. Torsken blev en symbolfråga som klart visar det ohållbara i att rubba det ekologiska systemet för snöd och kortsiktig vinnings skull.

Till de svenska yrkesfiskarna, deras organisation och fiskebranschen vill vi uttala vår uppskattning för deras framsynta deltagande i debatten och förändringsarbetet mot ett hållbart och uthålligt fiske för framtiden. Det är inte vad många andra länders organisationer, deras ministrar och båtägare har sysslat med, där allt gått ut på att ta för sig så mycket man kan på andras bekostnad och därigenom äventyrandet av hela livsmedelsförsörjningsfrågan för framtiden.

Haven är vår största solenergifångare och producerar livsmedel för världens folk, utan traktorer och konstgödsel, samtidigt våra förnämsta och nyttigaste livsmedel. Man blir klok av fisk, men inte av att utrota den. Det är inte klokt.

Det är bakgrunden varför vi, Sveriges Konsumenter i Samverkan så starkt engagerar oss i frågan: Vi engagerar oss för fisket och fisken – varför?

Tack till Fiskebranschens Riksförbund för inbjudan att vara med och som enda konsumentrepresentant även få ställa några frågor. Jag påtalade hur förvirrat budskapet har varit och betonade vikten av att fortsätta och ge oss konsumenter tillgång till dessa nyttiga livsmedel, men vi förstår inte varför strömming som fiskarna får omkring 3:50 per kg ska behöva kosta 72:80 i butik, gasförpackad för att kunna bli 8 dagar gammal. Något svar fick jag inte men alla visste svaret! Fiskepriserna når astronomiska höjder >>

Jag påtalade också den förvirrande debatten om hotade arter, t ex ålen, där situationen är värre än katastrofal. Trots det finns det rökt ål i de flesta butiker i landet. Vissa har fått fiskeförbud, men de som ”lever på ålfisket” har fått fritt fram och det verkar som att vi aldrig haft så gott om uppfiskad ål någonsin.

Vi har en bra dialog med fiskeintressena och genom medverkan i organisationen Svensk Fisk´s styrelse samt deltagande i referensgruppen för konsumentfrågor hos Fiskeriverket har vi konsumenter både fått höras och varit med att påverka. Vi sitter också med som enda konsumentorganisation från Sverige i BSRAC, Baltic Sea Regional Advisory Council (Rådgivande kommittén gentemot EU för Östersjöfisket).

Vi ser positiva saker hända, även om vi är otåliga, men det går framåt och detta är en av våra viktigaste framtida frågor som berör oss konsumenter.

Vi fortsätter att bevaka frågorna, deltar i arbetet och hoppas att vi också ska få resurser för att kunna fullfölja det, trots att vi numera inte har något organisationsbidrag från staten, men vi tycker det är viktigt att Sverige ska få ha en helt konsumentstyrd organisation fristående från olika särintressen. Övertygade om att fler av Sveriges konsumenter också inser vikten att vi har en viktig roll att spela och att vi behöver ha ”vår egen” organisation, fortsätter vi enträget arbetet och hoppas att fler konsumenter ställer upp och stöder vår gemensamma verksamhet.

Bengt Ingerstam
ordförande

Läs mer om vad vi lagt ut på hemsidan om FISKE >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss