Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-11-21 Publicerad i KR nr 6 samt i SKN nr 73


Fett är inte största hotet mot hälsan

Ja tänk vilka felaktiga slutsatser man tidigare dragit av vissa forskningsresultat. Margarinindustrin med sina lättmargariner har levt gott på denna feltolkning, medveten eller omedveten. Vi har under ”Debatten om matfetterna” flera gånger skrivit om kolesterolmyten och att kostråden var förlegade. Så sent som NU går Unilever ut med en massiv reklamsatsning: www.margarin.se och för fram de förljugna påståendena om att margarin är rätt fett och andra vilseledande påståenden.

På annan plats har vi refererat den nyligen publicerade forskningen som t o m friskriver de mättade fetterna från tidigare påstådda risker. Denna vändning är sensationell! Man blir alltså inte fet av fett utan av fel kost och överintag av kalorier i förhållande till motionen. Skyddet för hjärtat har vi att hämta från grönt och frukt, fibrer, anpassat kaloriintag och motion. Bristen på nyttigheter var alltså orsaken och inte de naturliga fetterna.


Läs notis från Lunds Universitet >>

upp