Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-09-03 Publicerad i SKN nr 67


Folsyra – på gott och ont

Snart ska Livsmedelsverket och dess styrelse ta beslut i frågan om att eventuellt berika mjöl med folsyra. Brist på folsyra påverkar bevisligen mängden nyfödda med ryggmärgsbråck. Men nya rön visar också på att cancerrisken ökar hos befolkning med redan höga halter av folater. Det handlar om att veta om behovet att tillföra folater i form av folsyra eller ej och det är en trubbig metod att berika mjöl som alla äter. En form av tvångsmedicinering, anser Sveriges Konsumenter i Samverkan. Vi skrev redan i april i vårt remissvar till Livsmedelsverket att:

”Med den informationsteknologi vi idag besitter anser vi det föråldrat att blanda tillsatser i baslivsmedel för att nå delar av befolkningen. Informationsinsatser måste i första hand utnyttjas och riktas till rätt målgrupp. Det ger också större uppmärksamhet hos målgruppen än om man via massdistribution löser problemet och gruppen förblir oinformerad.”

Vi tycker det lutar mot att i hälsoundersökningarna införa ett automatiskt test av halten folater hos individen snarare än att ge medicin via bröd. Det vore en viktig insats i cancerbekämpningen allmänt.

För mer uppdatering läs senaste artiklarna i DN:
Folsyra motverkar bröstcancer

och SvD:
Folsyra halverar bröstcancerrisk
Cancerspöke förvirrar debatten kring folsyra

upp