Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-08-20 Publicerad i KR nr 23 samt i SKN nr 90
Jakten på de mättade fetterna drabbar barnen

Den omvärdering som nu sker om de mättade fetterna och insikten om att barn behöver mera fett (och motion) verkar inte ha uppmärksammats av de ansvariga för skolmaten. Typiskt att skolan ska ligga efter och inte följa utvecklingen. I fallet som vi citerar här från Skövde opponerar sig föräldrar och skolpersonal och hör och häpna, barnen äter inte maten! Man hänvisar helt rutinmässigt till Livsmedelsverkets kostrekommendationer och gömmer sig bakom dem, medan Livsmedelsverket är inne i en översyn av kostrekommendationerna.

Det är oansvarigt att riskera barnens hälsa och oinformerat att fortsätta och hävda gamla uppfattningar, i synnerhet eftersom allt större oenighet råder om de mättade fetternas roll och fler och fler forskningsrapporter ifrågasätter den tidigare häxjakten på allt vad mättat fett gäller. Der finns också en ökande medvetenhet att barn behöver mera fett och även mättat fett, för att bl a minska suget och hungerkänslorna och dra ner på de snabba kolhydraterna och inte minst godis oh sötsaker.

Läs notisen från Skövde kommun här >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss