Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-03-13 Publicerad i SKN nr 53


I spåren av pressade priser
kommer hoten mot folkhälsa!


Jakten på billigare råvaror sker inte med hänsyn till konsumenternas bästa eller deras hälsa utan för att hävda sig i konkurrensen om konsumenternas pengar. Billigare råvaror är mantrat och inte minst med alltmer utbrett priskrig med EMV, egna märkesvaror, tas både billigare och sämre råvaror med i den s k produktutvecklingen.

Nu varnar Prof Göran Petersson från Chalmers för glukossirapen, som ofta får ersätta socker och på innehållsförteckningarna kan den dölja sig under flera olika beteckningar.

Så se upp och kolla innehållsförteckningarna noga och läs mera här i Aftonbladets artikel >>

upp