Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-08-20 Publicerad i KR nr 23 samt i SKN nr 90
Hjärt- och kärlsjukdomar vanligaste dödsorsak

Socialstyrelsens publicerar i sitt senaste nyhetsbrev 28 siffror från 2006 och de är tankeväckande. Drygt 91000 personer dog 2006 och den vanligaste dödsorsaken uppges vara hjärt- och kärlsjukdom. 65% av dödsfallen gäller personer äldre än 75 år. Man anger 42% för hjärt- och kärlsjukdomar och att siffrorna är i sjunkande. Mycket beror naturligtvis på framsteg i sjukvården. Men kosten är fortfarande en viktig faktor.

Tumörer kommer därnäst med c:a 25%. Kosten har en stor roll även här men även spridningen av en massa föroreningar (i maten kallas dessa för tillsatser!). Om detta återkommer vi i nästa nummer.

Med bakgrund av de höga siffrorna för hjärt- och kärlsjukdomarna är den uppblossande debatten om fettets roll samt omvärderingen som är på väg mycket viktig. Den gamla skolan som varnar för mättat fett och framhåller lättmargariner baserade på vegetabiliska oljor som alternativet har tagit på sig ett stort ansvar. Det är sorgligt att det ska behöva bli strid mellan forskarna och i myndigheterna i en så viktig fråga, det gäller ju över 40% av dödsfallen. Men det är som vanligt prestige och revirförsvar till större del än respekt för människors liv.

Nu släpper vi inte den här frågan utan tar initiativet till mera och omfattande diskussioner i projektet ”Framtidens mat på konsumenternas villkor ”. Vi har redan lagt fram ett första upprop, som vi behöver annonsera stort om för att få upp uppmärksamheten på det. Hjälp oss med bidrag till annonseringen.

Se ”Rädda vår Mat” >>
Läs Socialstyrelsens nyhetsbrev >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss