Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -Hultsfred 2003-09-25

 

Till dig som värnar om den
ekologiska odlingen och produktionen


Ett av våra två projekt, som drivs med ekonomiskt stöd från Konsumentverket, är att skapa ett system för påverkan från konsumentsidan av det regelverk som finns, främst KRAV, men även Demeter och de internationella reglerna.

Vi har ju redan vägen öppen för påverkan av EUs arbete med regelverket och direktiven, dels via Jordbruksverkets referensgrupp för ekologiska regler och dels direkt till EUs Kommission för Jordbruk. Vi har tidigare deltagit i förarbetet till utkastet för deras handlingsplan för ekologisk odling.

• Nyligen skickade vi ett remissvar över KRAVs förslag till regelrevidering och koncentrerade oss på att opponera mot att de fört in möjligheten till användning av omestrade fetter i KRAV-märkta produkter. Nitritfrågan är också viktig. Detta remissvar kan du läsa på hemsidan: www.konsumentsamverkan.se/remiss/krav-remiss03.htm

• Vi har just tagit upp med KRAV rent principiella frågor och vill ha aktivt deltagande från intresserade konsumenter. Detta brev ligger också ute på hemsidan: www.konsumentsamverkan.se/remiss/krav-bilaga03.htm

Den ekologiska produktionen står inför både hot och möjligheter.

Hoten kommer främst från kemi- och läkemedelsintressena, som ju inser att en ökande ekologisk produktion minskar såväl användningen av kemikalier och möjligheterna att få acceptans för GMO-grödorna. Mer om det tar vi upp i materialet för
”EKO Logiskt Val” som ska komma snart. Men om inte regelverket och principerna för märkning och den praktiska hanteringen anpassas till konsumentaspekterna är hela systemet i fara. Utan konsumenternas förtroende överlever knappast den ekologiska utvecklingen.

Det är därför vi måste engagera oss djupt och snabbt i dessa frågor.

Vi gör det som organisation och du bör stödja genom ditt medlemskap, men du kan också som enskild konsument bidra och medverka, dels genom att delta i våra interna diskussioner men också att sprida informationen vidare både muntligt, via e-post, spridning av information och kontakten med din butik.

Avsikten med projektet
”EKO Logiskt Val” är att på sikt också få igång lokala aktiviteter. Det kan vara i samverkan med lokala butiker eller, om de inte vill lyssna, direktkontakter med ekologiska producenter. F n testar vi idéerna i Göteborg under temat ”Kom till smörgåsbordet”, där vi tillsammans med alla organisationer, myndigheter, studiecirklar m m försöker få alla att dra åt samma håll och dra nytta av varandras aktiviteter. Allt eftersom lägger vi ut information på hemsidan och om du vill bli uppdaterad så fort vi lägger ut något, kan du skicka e-post till oss och anmäla dig till SIM-info (se notis på hemsidan om detta) och vill du ha speciell information om utvecklingen av EKOLOGISKTVAL kan du beställa detta utan merkostnad. Skriv då i ämnesraden SIM+EKO och ange ditt namn, adress, tel och ev annan info i själva e-postbrevet.

Det är upp till oss konsumenter att välja både vid köp och i handling hur vi vill påverka framtiden och den uthålliga utvecklingen.

Hoppas du kommer med i våra gemensamma ansträngningar för ett bättre liv i ett bättre samhälle.

Bästa hälsningar
Bengt Ingerstam
ordförande

  Relevanta länkar på hemsidan:
  EKOLOGISKTVAL
  Ekologisk förädling
  Kom till Smörgåsbordet
  Påverka regelverket för ekologisk odling och förädling
upp