Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-11-09


Varför är ekologisk korv grå?

Vad är det för fel med tillsatser?
Vana och reklam har fått stora konsumentgrupper att lära sig att tycka om och efterfråga en viss smak, lukt och konsistens. Många konsumenter har reagerat starkt mot alla tillsatserna i den industriellt tillverkade maten och är oroade för en okänd effekt på hälsa och miljö. Vi vill därför uppmuntra och stödja användning av basråvaror i matlagningen, naturligtvis ekologiska, på bekostnad av färdigrätter och processade livsmedel som marknadsförs förföriskt till oss stressade konsumenter. Vi anser att det är avgörande för KRAV och EU-märkningens trovärdighet att en klar gräns dras vid tillsatser och tekniker som kanske är tveksamma ur hälsosynpunkt eller av etiska skäl.

Länge var ekologiska livsmedel nästan bara obehandlade råvaror, t.ex. morötter och ägg. Sedan kom de lätt förädlade produkterna, som t.ex. mjöl och mjölk. Nu är mjölet ytterligare förädlat till konsumtionsfärdiga produkter som kex och bröd, mjölken till mjölkpulver och yoghurt, tomaterna till tomatpuré och äggen till majonnäs.

Konsumenter som handlar ekologisk mat anger både hälsoskäl och miljöskäl, eller sympati med de ekologiska reglerna för djurmiljö. På frågan om vilka tillsatser man accepterar i ekologiska livsmedel eller hur hårt processade de får vara ges inte ett lika entydigt svar. Även medvetna konsumenter som väljer mat med omsorg har svårt att ta ställning till alla de tillsatser som används i livsmedelsframställningen. Vi tror att de ekologiska konsumenterna är en grupp som vill ha ett snävt regelverk som en garanti för att maten fortfarande är naturlig och hälsosam och som vet hur man gör när man lagar mat: vilka möjligheter varje råvara har, hur man får kött, fisk och grönsaker att smaka så gott som möjligt och som vet vad man skall tänka på när det gäller hygien och förvaring.

De ekologiska stränga förädlingsreglerna har lett till att det är flera produkter som inte är KRAV-märkta eftersom de i förädlingsprocessen behandlats på ett sådant sätt eller försetts med tillsatser som inte står i överensstämmelse med certifieringskraven. Det har bidragit till kreativ produktutveckling hos livsmedelsföretagen som många gånger lyckats lösa problem och få fram ekologiska produkter utan att använda onaturliga tillsatser. Vi anser att det är avgörande för KRAV och EU-märkningens trovärdighet att en klar gräns dras vid tillsatser och tekniker som kanske är tveksamma ur hälsosynpunkt eller av etiska skäl.


De ekologiska regelverk vi har i Sverige och EU anger några grundläggande krav för att godkänna en livsmedelstillsats:

Berikningar ska inte användas för att ersätta naturliga ämnen, som försvunnit i tillverkningsprocessen eller för att ersätta brister i kosthållningen.
Tillsats av smak- och färgämnen ska vara av naturligt ursprung och inte användas för att ge uppfattning om kvaliteter som produkten inte har, eller för att ersätta smak och färg hos råvaran som förstörts i tillverkningsprocessen.
Konsistensgivare ska inte användas för att dölja att råvaran spätts ut, t.ex. med vatten.
Konserveringsmedel ska inte användas för att ge livsmedlen onaturligt lång hållbarhet.
Tillsatser i livsmedel ska inte ha några kända eller misstänkta risker för hälsa och miljö eller vara en risk att förtära t.ex. allergena ämnen.
Genmodifierade organismer, GMO, får inte ha använts för att framställa tillsatser eller processhjälpmedel i ekologiska livsmedel.

Grå korv - Att den ekologiska och KRAV- godkända korven är grå beror på att nitrit tillsätts konventionella kött- och charkprodukter men än så länge inte de KRAV- godkända livsmedlen. Nitrit ger förutom en röd färg en annan smak och konsistens men framför allt en konserverande effekt på livsmedlen. Men nitritsalt är också en fara för hälsan eftersom det kan omvandlas till cancerogena ämnen i magsäcken. Därför vill vi inte att produkter med tveksamma tillsatser skall få bli KRAV-märkta.

Läs broschyren "Varför är ekologisk korv grå?"

upp