Sveriges Konsumenter i Samverkan 


Påverka regelverket för
ekologisk odling och förädling


Du kan vara med och påverka regelverket för ekologisk odling och förädling.
Läs SKIS remiss samt dialog med KRAV och hur du kan påverka nedan:
SKIS remiss till KRAV
Dialog med KRAV
Du som värnar om den ekologiska odlingen och produktionen

upp