Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-09-18
Publicerad i SKN nr 68


Etanol på matprisernas bekostnadIsarna smälter, havsnivån stiger, oljekrisen är ett faktum och nu börjar jakten på nya energikällor utan stora koldioxidutsläpp. Ekvationen går inte ihop, om vi inte börjar tänka i KONSUmindre-banor. Odlingen av ”kraftfoder” för djuruppfödningen är inte hållbar. Vi skrev redan under 2006 i april en debattartikel om riskerna med rapsodling för energiändamål.

Samma problem gäller för spannmål, oavsett om man ger det till djuren eller gör energi av det. Konkurrensen om åkermarken ser vi redan resultatet av i form av högre markpriser, men nu också radikalt höjda spannmålspriser.

Det förvånar att man inte kalkylerat med kommande prishöjningar när man hoppade på etanol-tåget. Det är ju självgenererande och här kommer marknaden nu att själv få lösa den optimistiska satsningen på ny energi. Nu börjar konkurrensen mellan energin och maten. Läs artikeln i ATL: ”Etanolmarknaden är stendöd

upp