Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-04-28 Publicerad i KR nr 17 samt i SKN nr 84
Hälsofarliga ämnen i etanolavgaser
"Avgasutsläppen från etanolbilar är större än från bensinbilar när det gäller flera hälsofarliga och cancerframkallande ämnen. ..."
"Studien ger dock inga belägg för att det inte skulle vara bra att gå över till etanol, enligt Petter Åsman, utredare på Vägverket."

Jaha, vad ska man tro nu då. Kanske är utsläppen ändå inte ofarliga hur man än gör. Enda bra lösningen är vad vi brukar säga inom ”konsumentsamverkan”, KONSUmindre, alltså kör mindre bil.

Läs artikeln i Aftonbladet här >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss