Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-04-28Odlingen av raps för bränsle – hot mot livsmedelsproduktionen

Det blir alltmer inne att odla energigrödor för att möta den hotande energikrisen, när den fossila oljan sinar. Det gäller såväl skogsråvara som grödor för att omvandla till energi, som raps t ex. Som konsumentorganisation är vi oroade för att livsmedelsproduktionen kommer att hotas eftersom jordbruksarealen knappast ökar, utan snarare minskar. Vi vill varna för att jordbruket här ser en enkel väg till en ny nisch och ser en väg bort från den prispressade (av EMV!) livsmedelsproduktionen till nya snabba pengar på alternativ till allt dyrare olja och energi.

Vi startar nu en granskning av energifrågan samt hela jordbruksutvecklingen och samlar inläggen i avsnitt på hemsidan, som startas nu: Framtidens energi.

Ett första inlägg kommer här där margarinindustrin oroar sig för utvecklingen. Vår kommentar i detta fall är att man gärna kan dra ner margarinproduktionen och ersätta den med en kortare väg från grönbete via kossan till smör, som ett bra alternativ till det industriella matfettsersättningsmedlet margarin.

Läs inlägget i ATL här >>

upp