Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Projektet
Surfa säkert är ett informationsmaterial som vänder sig till barn och ungdomar samt föräldrar och lärare. Materialet ingår i ett större projekt, Friendly Internet, som genomförs tillsammans med italienska konsumentorganisationen ADICONSUM och den österrikiska organisationen VKI Konsument. Projektet har pågått i två år och delfinansieras av DG Information Society.

Häftet Surfa Säkert finns i två versioner:
Det ena, riktat
till barn och ungdomar, kan läsas/laddas ner här.

Det andra som riktas
till föräldrar och lärare kan läsas/laddas ner här.

Projektet här i Sverige drivs gemensamt med Ung Plattform.

Vi hoppas att detta material samt kontakt med skolor och lärare ska öka barns och ungdomars medvetenhet kring Internets möjligheter och risker.

- Ladda hem häftet "Surfa säkert" - för barn och ungdom med bilder (pdf)
- Ladda hem häftet "Surfa säkert" - för föräldrar och lärare med bilder (pdf)upp