Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2002-11-11


Web Credibility - förtroendet för webbsajter
- en global angelägenhet för konsumenter

En stor undersökning har i dagarna publicerats av Consumenrs International* i samarbete med den amerikanska organisationen Consumer WebWatch och bekräftar att konsumenterna är utsatta för vilseledande och oseriös information när de surfar på nätet.

Consumers International har utvecklat en definition för förtroendet för webbinformationen och fastställt kriterier för att mäta det. Ett internationellt team från 13 länder har utvärderat 460 webbsajter med utgångspunkt från dessa kriterier. Det har omfattat sajter för hälsoinformation, finansiella produkter och priser på resor och konsumentprodukter.

Den svenska konsumentorganisationen Konsument-Forum, som är medlem i Consumers International och i samarbetsorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan, välkomnar denna undersökning.

- Internets utveckling har varit oerhört snabb och utan någon kontroll och kommer inte heller att få det. Därför är det angeläget att andra system utvecklas för att hålla avarterna borta, säger Bengt Ingerstam, ordförande i både Konsument-Forum och Sveriges Konsumenter i Samverkan.

- Vi arbetar för att mer etik och moral ska omfattas vid kommunikationen med konsumenterna, speciellt via internet. Det minsta vi kan kräva av säljande och informerande aktörer är att de talar sanning och inte bluffar", fortsätter han.

Problemet är att så fort det går att göra pengar på något, glömms omedelbart ansvaret bort och marknadens spelregler åsidosätts. Fallet av rent kriminella ageranden är många och bara ökar. Detta drabbar både oss konsumenter, men också de seriösa företagen

Om inte internet ska självdö, eller bli ointressant, måste åtgärder sättas in och någon form av bedömning göras för att hjälpa konumenterna, unga som äldre, att med förtroende kunna utnyttja de erbjudanden som ges. Utvecklingen av e-handeln har inte på långa vägar motsvarat vad näringslivet förväntat sig. Ryktena om alla som blivit lurade sprider sig och intresset för e-handel svalnar då.

Sveriges Konsumenter i Samverkan, där Konsument-Forum ingår, lanserar också i dagarna två häften om "Surfa säkert", ett avsett för ungdom och ett för föräldrar och lärare. Vi hoppas att på så sätt få in mer information redan i skolorna om det säkra sufandet, så att vi alla kan ha bättre nytta av den fantastiska utvecklingen och möjligheterna som utnyttjandet av internet kan innebära för oss. Materialet kommer att finnas på vår hemsida - www.konsumentsamverkan.se - och skolor kan fritt rekvirera materialet, enklast via hemsidan.

- Vi kommer också som en fortsättning av både CI:s rapport och vår kampanj "Surfa säkert" inbjuda unga surfare/konsumenter att medverka i ett svenskt bedömnings- system för webbsajter. Undersökningarna kommer att publiceras på säväl vår egen hemsida- www.konsumentsamverkan.se - som ungdomarnas egen - ung_plattform - som just byggs upp, säger Bengt Ingerstam.


* Consumers International, den globala organisationen för mer än 250 nationella konsumentorganisationer i 115 länder, presenterade den 4 november samtidigt i både New York och i London, tillsammans med Consumer WebWatch, ett USA-baserat projekt med uppgiften att förbättra trovärdigheten för webb-baserad information, undersökningen rörande webb-baserad information.

Consumers International arbetar också på bred front med andra e-handelsfrågor och frågor rörande informationssamhället. CI företräder konsumenter i dessa frågor inom OECD och med regeringar för att sörja för en hög grad av konsumentskydd på internet. Ett världsomfattande arbete och undersökningar görs runt många frågor, omfattande bl a uppförandet hos online-aktörer och privatskyddet samt dataskyddet inom e-handel.

För mer information hänvisas till CI:s hemsida.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se