Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan   Projekt: Frisk Utan Risk

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Kontakta oss

Maten kan ha blivit felbehandlad 
innan du får tag i den!

Ja alla led i kedjan från fröet till din tallrik har ett ansvar att hantera livsmedel med omtanke. Om du får en magsjuka så går du till en doktor. Han har en lång utbildning till sin läkarexamen. Men den som hanterar din mat, så du kan bli magsjuk (och värre)  behöver inte läkarexamen. Det behövs ingen utbildning alls. Man behöver inte ens kunna svenska. Det kan inte vara rätt, det är risker vi inte vill ta! 

Fel i behandlingen kan ske redan vid förädling och avel, men nu också genom genteknik. Det pågår en het debatt i England nu under våren 99 om detta. En professor blev avskedad när han gick ut och sa att han inte vågade äta genmat, men kanske var han på väg att komma på något som inte stod rätt till. Det finns forskare som påstår att han hittat en möjlighet att ett vanligt lektinprotein blev ännu värre i genmanipulerad potatis än som rent ämne. 

Många är också rädda för att man använder antibiotikaresistens vid genmanipulation. Våra svenska myndigheter har uppmanat att inte använda det och nyligen blev det stopp för en gröda med just antibiotikaresistenta gener. 

I ett speciellt avsnitt ska vi gå igenom hur risker kan uppstå med olika produktionssätt. Men här ska vi titta på vad som kan hända efter råvaruproduktionen. Råvaran ska ju transporteras runt en del nu, till fabriken som ska göra om den på olika sätt. Här kan maten bli smittad eller mögelrester (möglets egna toxiner)  kan komma med i maten. Det har hänt att ren mat har blivit smittad vid förpackningen, ja t.o.m. av förpackningsmaterialet. Men kontrollerna är tuffa och blir bara hårdare, så det är inte så ofta det händer. Säkrast bör man var när man väljer kända märken, de brukar inte ha råd att slarva. Men ju mer man lagar själv av råvaror, ju mer kan man ha kontroll över hanteringen. 

Sen ska maten runt ett tag till, ut på torget eller till affären. Numera är man mycket noga med den s.k. obrutna kylkedjan. Det är bra för hållbarheten. Men tänk att man inte ändå visste allt! Nyligen vid en kontroll av färsk fisk i Stockholm upptäckte man att den var mycket dålig. Så dålig att den inte borde ha blivit det bara över en natt i isad transport. Man gick bakåt och kontrollerade och vad hittade man? Jo ismaskinerna hos grossisterna i Göteborg var inte rengjorda på länge och ISEN var smittad. Det är sånt man kan undvika, men ingen tänkte på det. 

I butikerna ska mat förvaras vid vissa temperaturer. Det missar man med ibland och då blir ju hållbarheten sämre och ett livsmedel kan bli dåligt före bäst-före-datumet. Men kolla alltid i kyldiskarna när du handlar om de håller rätt temperatur. Då kan du vara säkrare. 

Är du på restaurang kan det vara svårare att veta, i varje fall före du äter men efter vet du säkert, det brukar inte passera omärkt om maten varit dålig! Nu kan man ju inte alltid be att få låna personalens toalett för att se hur det ser ut, men du kan ringa Miljö- och Hälsoskyddskontoret på din ort och be att få se deras protokoll efter kontroller på restaurangerna. Egentligen borde varje matställe ha ett bevis att hänga upp så man lätt kan se om det är okej. Varför inte? 

Ligger maten upplagd länge ska du alltid vara extra försiktig, om den inte hålls riktigt varm. Sallader med majonäs brukar vara de vanligaste fällorna. Sånt läser man om ibland i tidningarna och då drabbar det inte en enstaka person utan många på en gång. 

Ja det finns fällor, men man kan ju i alla fall försöka undvika dem.


Upp sida