Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Frisk Utan Risk

För det första, låt oss vara eniga om att
 • säkra livsmedel är en rättighet för oss konsumenter 
 • säker mat blir man inte sjuk av
 • vi konsumenter måste kunna lita på maten som vi köper i affärer eller äter "ute" 
 • vi behöver kunskap för att välja "riskfritt" 
För det andra, hur ställer vi kraven när vi ska köpa eller äta ?
 • vilken mat/råvaror väljer vi 
 • hur ligger den förvarad i affären 
 • hur ligger den framme på restaurangen 
 • hur gammal är den 
 • hur har den framställts 
För det tredje, hur hanterar vi den hemma?
 • temperaturen i kylskåpet
 • kylning av varm mat 
 • vad gör vi med möglet 
 • hur gammal mat äter vi 
 • hur och vad äter vi 
Detta har vi alla intresse av att undvika
 • det är inte kul att bli sjuk av mat 
 • dagarna i sängen är helt onödiga och bortkastade 
 • improduktiv tid när man är sjuk är inte lönsam 
 • man kan ju smitta andra i samma familj eller klass 
 • vårdkostnader på sjukhus höjer skatten 

Fråga: Vet du hur många som blir matförgiftade varje år i Sverige?
upp