Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan   Projekt: Frisk Utan Risk

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer      Kontakta oss

Maten kan ge dig allergier eller överkänslighet

Ingen föds allergisk, men kan ha mer eller mindre genetiska anlag för att bli det. 
Maten utgör en stor del av risken att bli allergisk eller överkänslig, men även den yttre miljön spelar in. Har du vissa djur i hemmet, dålig ventilation, någon som röker så kan det vara orsaker, men låt oss nu koncentrera oss på maten just här. 

Det är främst om man blir utsatt för ett visst ämne som kan ge en ökad allergisk reaktion. Det kan också ge överkänslighet, som inte är det samma som allergi. Äter man mycket och fortsätter kan det förvärras, men känner man att det är något fel och låter bli det ämnet behöver det inte bli värre. Det här är inte enkelt men med mer kunskap kan man påverka och klara sig ganska bra. 

Därför är märkning en mycket viktig fråga. Är man redan allergisk emot t.ex. nötter vill man ju inte ha en chokladkaka med rester av nötter i. I den centraliserade produktionen i dag har man svårt att ”hålla rent” i rören och anläggningarna i fabrikerna, så därför har man börjat ”försiktighetsmärka” med ”kan innehålla spår av…”. Det är inte helt bra, men det friskriver ju producenten från ansvar, samtidigt som en massa allergiker inte vågar äta den produkten. 
Problemet är under diskussion och vi sitter några stycken i referensgruppen hos Livsmedelsverket och bevakar och diskuterar frågan vidare. 

Att vara på sin vakt, lära mer om vad man ska undvika eller vad man ska göra är därför A och O för den som märker att viss mat ger reaktioner. En av våra medlemsorganisationer, Unga Allergiker, har mer information på sin hemsida dit du är välkommen att gå för att snoka reda på mera kunskaper eller hitta kompisar med samma problem.

Kristianstads Kommun har också en bra och informativ sida om deiverse allergier:
Vill du veta mer om matallergi?


Upp sida