Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Hur många matförgiftas
varje år i Sverige?


Det är nästan omöjligt att ge en exakt siffra på det eftersom det finns ett stort men okänt mörkertal. Det kan bero på att de som blir sjuka väljer att inte anmäla det, att sjukvården inte kontaktar kommunens miljökontor då de misstänker matförgiftning eller att kommunerna inte rapporterar in till livsmedelsverket.

Enligt de uppgifter som kommunerna lämnar till Livsmedelsverket rapporteras cirka 2 000 fall av matförgiftning i Sverige varje år. Men i en omfattande intervjuundersökning som Livsmedelsverket genomförde 1994 visade det sig att det kunde röra sig om så många som 500 000 fall per år.

Vad är matförgiftning?
Själva termen används för att beskriva de besvär som uppstår efter intagande av livsmedel som på ett eller annat vis varit otjänligt. Symptomen på matförgiftning innebär ofta besvär i form av diarreér, kräkningar eller magont.

Varför ska man anmäla en matförgiftning?
Framför allt bör man anmäla för att tidigt kunna upptäcka matförgiftningarna så att antalet människor som drabbas kan begränsas. Det är också viktigt att anmäla, utreda och rapportera matförgiftningar för att vi i Sverige lättare ska kunna identifiera orsaker och lära oss förebygga problemen. Dessutom innebär matförgiftning även, utöver ett lidande för den drabbade, förlorad arbetstid och en onödig kostnad för staten .

Till vem ska man anmäla?
Ring till miljökontoret eller motsvarande i din kommun om du misstänker att du har blivit matförgiftad. En snabb anmälan kan hindra att andra blir sjuka !

Läs mer om hur du undviker att bli sjuk på grund av mat:
Frisk Utan Risk >>
Livsmedelsverket >>
(gå in på Mat och hälsa/Säker mat)
upp