Sveriges Konsumenter i Samverkan 
 
 

Pressmeddelande

             (990312): Unik svensk samverkan i EU-kampanj om säker mat 
             (990107): Sveriges Konsumenter i Samverkan vädjar till hela den svenska handeln att
             frivilligt hålla butikerna fria från godis och andra livsmedel med azo-färgerna 
 
Tillbaka      Hem