Konsumenter i Samverkan Till startsidan
Kampanj: Frisk Utan Risk.......
 
Vilka är riskerna ?
 

Maten kan vara giftig på ett naturligt sätt 

Maten kan vara skadlig genom produktionssättet 

Maten kan ha blivit felbehandlad innan du får tag i den 

Maten kan bli dålig hemma hos dig 

Maten kan ge dig allergier/överkänslighet 

Mängden mat kan vara en risk 

 
Tillbaka      Hem