Konsumenter i Samverkan 


Säker Mat?

Medlemsorganisationerna och individuella medlemmarna i Konsumenter i Samverkan kräver att vi ska kunna lita på den mat som säljs i livsmedelsbutiker och serveras på restauranger och  hänvisar till vår rätt till säkra livsmedel enligt såväl nationell lagstiftning som EG-rätten.

Än en gång tvingas vi uppleva en omfattande skandal där bristerna i kontrollen och bristerna i producenters moral och kvalitetskontroll har blivit tydligare. Livsmedel har förgiftats, uppsåtligt eller av olyckshändelse, i båda fallen oacceptabelt, och dioxin och ev. PCB-förgiftade livsmedel har levererats på marknaden från i första hand belgiska källor. Det är lika oacceptabelt att foder till djur förgiftas, oavsett om djuren föds upp för livsmedelsproduktion eller ej. Det förvånar oss storligen att sådana händelser kan få upprepas utan att någon eller några, personer eller myndigheter, ställs till ansvar för försök till vållande av annans skada eller död.

Dioxinskandalen i Belgien berör oss svenska konsumenter numera lika väl som de belgiska efter vårt EU-inträde. Det som förvånar är också att fakta har varit kända redan sedan maj månad och fortfarande är inte situationen normaliserad och färdigutredd.

Vi kommer nu att tillsammans med andra europeiska konsumentorganisationer inom AEC gå samman i en aktion via domstol mot såväl producenter som myndigheter för att livsmedel som förgiftats förts ut på marknaden, och/eller underlåtit att kontrollera, och/eller dolt analysresultat, och därmed utsatt konsumenter för stor hälsorisk.

Organisationerna som nyligen bildade Association of  European Consumers, AEC, diskuterar just nu att gemensamt  uppmana även EG att drastiskt förändra lagstiftningen och direktiven för hela vår livsmedelsproduktion och kontrollen av importen till EU, så att liknande händelser inte i praktiken kan upprepas. Vi kräver bl.a. att någon form av ”körkort” eller licens instiftas så att alla som hanterar livsmedel eller råvaror för livsmedelsproduktion samt foder till djur, i synnerhet de som avses ingå i livsmedelsproduktionen, får en formell behörighet och garanterad utbildning. Denna typ av auktorisation som även ska finnas fram till serveringsögonblicket på restaurant eller butik för försäljning till konsument ska man kunna förloras om man bryter mot reglerna. Den ska gälla såväl företagsledning som personalen i direkt kontakt med konsumenterna. 

Utöver detta kräver vi att system för kvalitetssäkring ska vara obligatoriska för alla aktörer på området livsmedel. Vi kommer även att kräva att oaviserade kontroller ska kunna genomföras av lokala myndigheter.

Det är helt oacceptabelt att vi konsumenter ska behöva finna oss i upprepade matskandaler och att seriösa aktörer ska drabbas p.g.a. oseriösa, slarvande eller rent av kriminella aktörer på livsmedelsmarknaden. Därför hoppas vi nu på och vänder oss till EG/EU med en vädjan att med Amsterdamfördraget i ryggen kunna radikalt förändra situationen inom Europa för Europas konsumenter/medborgare.

Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam
generalsekreterare 

 
Frisk Utan Risk      Hem