Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan   Projekt: Frisk Utan Risk

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Kontakta oss
Kampanj - Säkra livsmedel

Ett projekt med detta namn startade 15 mars. Det är ett större nationellt projekt där Livsmedelsverket har den administrativt sammanhållande rollen och de två
konsument-paraply-organisationerna, Sveriges Konsumentråd och vi, Sveriges Konsumenter i Samverkan, kommer att aktivt driva sina specifika projekt. 

I samarbetet ingår också livsmedelsindustrierna, handeln, Konsumentverket och EU. Detta utgör basen för en satsning på en viktig fråga där de medverkande har samma intresse, även om vi har olika roller. 

Projektet ingår i en större Europasatsning och EU finansierar projektet under 1998-99, inte bara i Sverige utan i alla de Europeiska länderna. Förhoppningarna är att projektet ska kunna permanentas och fortsätta i form av en gemensam satsning för allas bästa. 

Säkra livsmedel innefattar så mycket.

  • Det är livsmedelsråvaror, som inte är farliga, giftiga eller osunda. 
  • Det är också beredda produkter som inte förorenats eller förstörts i processerna eller under lagring. 
  • Det är rätt hanterade råvaror i hem och på restaurang, som inte förstörts eller smittats under tillagning och lagring eller p.g.a. dålig hygien. 
  • Det är viktigt att det ska stämma från odling till matsmältning, med högsta krav på säker sammansättning och på produktsäkerhet. 
Vår del av kampanjen kallar vi Frisk Utan Risk och ligger här på vår hemsida. Den gemensamma hemsidan för det nationella projektet Säkra Livsmedel kallas
Matplatsen och startade 15 mars 1999. 

Upp sida