Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan   Projekt: Frisk Utan Risk

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer      Kontakta oss

Mat - vad är det?

Mat är mycket mer än mat!

Tänk bara på hur många som lever på mat. Men alla lever vi ju av mat. Det behöver vi för vår överlevnad, bl.a.. Mat kan man må bra av och mat kan göra oss sjuka. Mat har en del för mycket av och mat saknas i vissa delar av världen. Mat är makt medan avsaknad av mat är maktlöshet. Mat har många gånger varit orsaken till krig. Man tar patent i dag på ”mat” (se avsnittet om genteknik). U-landbönderna håller på att bli slavar till genteknikindustrin. Ska svenska bönder bli traktorförare åt Monsanto? 

Det fuskas med mat, rena gangster är i farten ibland, helt ansvarslösa för vilka konsekvenserna blir (den spanska oljan!). Man bestrålar mat för att döda bakterier från en ohygienisk produktion. Över hälften av EU’s budget går till jordbruket, som ska producera vår mat. Men vi har bara 2% av befolkningen som producerar råvarorna (bönderna). Allt fler sysslar med att skriva om maten och göra reklam för mat. 

Det här kunde ha blivit en bok, men nu ska vi se lite på detaljerna. 

Mat behöver vi för att överleva. Det första behovet är energi. Det är alltså solkraft vi lever av. Solens energi strålar ner på vår jord, en del fångar vi upp i grödor på åkrarna, lagrar upp i form av spannmål (energi = går att elda med för att hålla hus varma) som sen blir mjöl, som sen blir bröd, som sen ger oss kraft (energi) att klara av dagen. Samma gäller potatis, lättlagrad energi. 
En del av energin fångas upp av raps, som kan ge oss rapsolja både för matlagningen och för drivmedel för traktorer och bussar. En del av energin tar växterna hand om och bygger upp proteiner, byggstenar, som vi kan använda och ”mura upp” våra kroppar med. Till allt detta går det åt energi och det bjuder solen på. 

Samtidigt suger växterna upp en del spårämnen och mineraler ur jorden, något vi behöver för att maskineriet ska funka. Vi har alltså ett kretslopp för energin, där solen och du och jag ingår. Vi har ett organiskt kretslopp också, med mineralerna, spårämnena, där jorden och du och jag ingår. Helst skulle vi då kunna lämna ifrån oss mineralerna och spårämnena, som vi inte förbrukar, bara lånar, till naturen igen. Vi har också ett syrets och kvävets kretslopp. Växterna 
binder kvävet (gödsel och luftens kväve t.ex.) och frigör syre som vi kan andas (tar det från vatten, (som ju växterna behöver - du har väl vattnat blommor nån gång) och behåller vätet för att bygga kolhydrater). Vi frigör sedan energin, behåller proteiner, mineraler, spårämnen och andas ut vattenånga (prova på ett par glasögon) och koldioxid och kissar och bajsar ut en del kväve. Kolets kretslopp ingår också i maten och där ingår luften (koldioxiden), jorden (kol) 
och du och jag. 

Så visst har maten en central betydelse. Är det inte fantastiskt. Det är något du säkert vill veta mer om. Plats för skolan - biologin, hemkunskapen, ekonomin, omvärldsfrågorna m.m. 
Vi ska lägga ut mera om detta allteftersom, men detta fick bli starten.


Upp sida