Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-04-17
Reserapport från Japan 20 mars-10 april 2001

Av Martin Frid
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Jag åkte till Japan för att delta vid Codexmötet om riskanalys av genmanipulerad mat. För andra gången deltog jag i den svenska delegationen som leddes av Monica Schere från Jordbruksdepartementet. Vid förra mötet i oktober 2000 deltog Kåre Wahlberg och denna gången var det Christer Andersson från Livsmedelsverket som deltog. Eftersom Sverige har ordförandeskapet för EU talade den svenska delegationen för EU. Se separat rapport om mötet. Consumers International deltog som observatör.

Mötet hölls i Makuhari utanför Tokyo och ca 100 poliser i kravallutrustning bevakade byggnaden. Vi fick passera metalldetektorer och försågs med speciella passersedlar. I instruktionerna stod det att vi skulle dölja passersedlarna om vi gick ut för att undvika att "demonstranter" identifierade oss som officiella delegater. Denna instruktion gjorde konsumentorganisationerna arga och de har officiellt protesterat mot att bli utpekade på detta obehagliga sätt. Inte ens i Seattle 1999, där det ju verkligen var fara för livhanken, fick man sådana instruktioner.

Den första dagen protesterade ca 700 konsumenter och bönder i ett demonstrationståg. Man driver nu en stor kampanj mot GMO-ris och vill stoppa denna forskning. Vi fick också GMO-fria popcorn och flygblad när vi gick in i byggnaden. Demonstrationerna var helt fredliga och inga av delegaterna tog illa upp. Under hela Codexmötet hölls olika aktiviteter av konsumentorganisationerna som t ex bjöd in till "GMO-fri lunch". Det fanns möjlighet för allmänheten att se mötet direktsänt på en videoskärm i en annan byggnad. Ett krav för framtiden är att Codexmöten ska sändas direkt över internet.

Efter mötet höll jag sju föredrag tillsammans med Akiko om GMO, Codex och WTO. Det blev två föredrag i Tokyo, två i Osaka, två i Kyoto och ett i Kobe. Det var möten som arrangerades av lokala konsumentgrupper med ca 30-70 åhörare. Jag betonade särskilt att det är viktigt att folk hör av sig till sina regeringar med sina synpunkter. Det är också viktigt att EU och Japan "håller ihop" mot USA eftersom de amerikanska åsikterna är så fientliga mot konsumenternas åsikter. Vi fick också möjlighet att åka på studiebesök till Mitsui, en stor importör av livsmedel, och kunde med egna ögon se stora lass med säckar som innehöll GMO-fri soja. Det kändes roligt att se att konsumenternas efterfrågan ger resultat och att marknaden nu börjar tillhandahålla soja som inte är genmanipulerad. Det var också roligt att kunna resa runt i Japan och studera landsbygden och se mer än bara storstäder.

Från den 1 april 2001 införde Japan två nya lagar: dels obligatorisk GMO-märkning och dels regler för ekologisk produktion. Tidningarna skrev en hel del om dessa nya lagar men tyvärr inte så mycket om Codexmötet i övrigt. Opinionen i Japan är dock mycket kritisk till GMO och medvetenheten tycks större än i Europa på vissa håll. Det kan bero på att landet haft stora problem med inblanding av så kallad Starlink-majs från USA trots att denna GMO-produkt aldrig godkänts som livsmedel.

Jag ser fram emot fler möten med de japanska konsumentorganisationerna som vi har mycket gemensamt med!

Läs mer om den nya japanska lagstiftningen för ekologiska livsmedel (yuki)

Läs mer om den nya japanska lagstiftningen för GMO-livsmedel

Rapport från Codexmötet om riskanalys av genmanipulerad mat

Japanska jordbruksdepartementets tävling - vackra japanska byar och landsbygd


Upp sida