Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Internationellt/Codex

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-04-17
Kris i Codexarbetet om GMO-livsmedel?

FN-kommissionen för livsmedel som lyder under FAO och WHO kallas Codex Alimentarius. Konsumentskydd ska vägas mot frihandelsintresset. Efter flera års misslyckade försök att hantera genmanipulerade livsmedel (GMO) beslutade Codex att arbetet måste ske inom en speciell "task force" - en arbetsgrupp som har fyra år på sig att ta fram gemensamma regler för riskanalys och säkerhetsbedömning.

Vid senaste mötet i mars 2001, där Sveriges Konsumenter i Samverkan deltog, blev det uppenbart att exportländerna med USA i spetsen fortfarande vägrar lyssna på konsumenternas krav.

Demonstrationståg i Japan

Vad vill konsumenterna?

Vi konsumenter har stärkt vår ställning och deltar i flera länders delegationer. Dessutom deltar Consumers International och IACFO (International Association of Consumer Food Organisations). Problemet är att nordamerikanska konsumentorganisationer verkar vara helt oförmögna att påverka sina regeringar.

Medan EU försöker förbättra GMO-lagstiftningen vill USA inte erkänna att GMO är annorlunda än normala livsmedel. USA menar att GMO inte ska särbehandlas på något sätt. USA vill att GMO ska få släppas ut på marknaden utan riskanalys eller säkerhetsbedömning, eftersom de flesta GMO är "substantiellt ekvivalenta" jämfört med normala livsmedel, enligt den retorik som USA baserar sin egen lagstiftning på. Några viktiga frågor som diskuterades är:

  1. Konventionell motsvarighet: GMO eller ej?
  2. Spårbarhet
  3. Andra legitima faktorer

USA lobbar intensivt för att Codexreglerna ska bli så urvattnade som möjligt. Detta är allvarligt eftersom länder måste kunna försvara sin lagstiftning i WTO om det blir handelstvister kring GMO. Om ett lands lagar inte följer Codex kan en tvistlösningspanel från WTO "döma" landet att ändra sina lagar eller så får landet betala höga böter. Vi kräver att Codexreglerna stärks och inte påverkas av odemokratiska påtryckningar och hot från exportländerna. Det gäller även märkningsfrågan som USA vill bromsa i Codex. Från konsumenthåll finns ingen acceptans för GMO under rådande omständigheter.

Parallellt med Codexmötet arrangerade japanska konsumentorganisationer en rad aktiviteter för att visa sitt missnöje. Över 700 demonstranter i gula tröjor protesterade mot olaglig import av amerikansk Starlink-majs och kampanjen mot GMO-ris trappas nu upp i hela Asien.

Läs rapporten från Codexmötet i Japan 25-29 mars 2001

Läs Martin Frids reserapport från Japan


Upp sida