Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2005-11-08


ARLA FOODS hade velat ge klartecken för GMO-foder

Arla Foods hade velat luckra upp reglerna nu när Swedish Meats gick ut med att man kommer tillåta GMO-foder i djurhållningen från årsskiftet. Men Arla fick inte övriga föreningar med sig, och att ensam lämna den gemensamma policyn var aldrig aktuellt. Svensk Mjölks styrelse håller därför fast vid sin policy för ett GMO-fritt foder.

SKIS kommentar: Bra att sanningen kommer fram om att Arla Foods hade velat gå på Swedish Meats linje, men att övriga mejeriföreningar stod emot. Det hedrar den övriga mjölkbranschen. Arla har blivit för stort, vi kan hitta alternativ om de inte lyssnar på sina kunder.
Läs hela notisen från Land Lantbruk >>

upp