Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-10-13 Publicerad i SKN special GMO nr 1


Skandalen med Bayers GMO-ris som inte var godkänt, men ”råkade” läckta ut i olika leveranser

Vi rapporterade om detta först i SKN 36 samt fortsättning i SKN 37
och på hemsidan 2006-09-05 med fortsättning 2006-09-14

Nu kommer rapporter om alltfler som slutar importera ris från USA och Kina, som också är inblandat!

Från Common Dreams Progressive Newswire kom den 29 september uppgifter om att Ebro Pulves, världens största förädlingsindustri för ris har stoppat alla inköp av ris från USA p g a upptäckten av Bayer’s illegala GE LL601 som hade blandats in i ris avsett för export till bl a Europa. Läs mer >>

GM Watch rapporterar om medias rapportering om GM-ris-skandalen som en MARDRÖM för GM-industrin. Läs mer >>

Tilda Rice, ledande Engelsk leverantör av ris yttrar sig om situationen med det illegala riset: ”den amerikanska leveranskedjan till Europa är nu i fullständigt kaos”
Läs mer >>
upp