Konsumenter i samverkan

LogoEn dag lyckades en framgångsrik forskare klyva de första atomerna, nyfikna som forskarna är. Här föddes kärnfysiken och man försökte tämja den. Energiproblemen är lösta lovade man, för all framtid för mänskligheten. Men vad har vi fått? Hotande radioaktiva skrothögar, mest i öst.

Som en biprodukt hittade, man på att man kunde döda organismer som förorenade livsmedel, genom att låta radioaktiva biprodukter avge sin strålning till något "matnyttigt". Bestrålning av livsmedel skulle introduceras, utan att vara säkra på konsekvenserna. Den här gången var emellertid konsumenterna lite vaknare och motsatte sig metoden i många länder. Men forskare och industrin ger inte upp.

Det började med "genstölderna" där industriländernas forskare hämtade hem fröna till både vilda och gamla kulturväxter från u-länderna - gratis. Man "förädlade" och tog fram högproducerande varianter och även hybrider. Sen kom patenten och sortskyddet och här börjar utarmningen. Agribusiness har lyckats utarma sortimentet så att med endast 20 växtsorter får man fram 90% av världens mat. Det är några få transnationella företag som har allt detta numera i sina händer.

Ett skrämmande exempel på denna gröna revolution är den indiska provinsen Punjab. Efter sig har denna jordbruksrevolution lämnat missnöje och våld, utfattiga bönder med förstörda jordar. Det har skapat motsättningar, som man avfärdar med att skylla på "etniska och religiösa motsättningar. Vem får betala konsekvenserna av experimentet?

Det senaste är nu gentekniken. Ett fantastisk framsteg enligt forskningen. Nya oanade möjligheter öppnar sig. Jo visst, men var är riskerna? Inga alls, försöker man tuta i oss. Men nu börjar vi nog bli lite skeptiska, och det med rätta. Av alla "katastrofer" har hittills inga forskare tagit ansvaret, bara sökt mera forskningsanslag. Ansvaret ålägges oss, som försökskaniner och som skattebetalare. Ska vi ta ansvaret utan att veta vad det rör sig om eller vilka förutsättningar som gäller?

Knappast. Då är ett NEJ från oss konsumenter vårt sätt att ta ansvaret.

Men hur ska vi kunna säga nej om vi inte får veta, inte kan välja? Just nu håller man på i internationella standardiseringsarbetet att som bäst försöka förhindra att vi får veta. Men vi börjar komma in med representanter i dessa kretsar för att bättre få insyn i vad som är på gång. Många vet ingenting om detta och därför är det viktigt att sprida information om det. Ingen kan fortsätta att vara oinformerad, det är för hotande för att fortsätta att inte låtsas om och inte vilja veta.

Vi ska "roa" oss med att plocka lite ur referat från CODEX möten och konstatera hur man ser på teknik och konsumenter. Vår Föda är Livsmedelsverkets tidskrift och rapporterna som vi ska referera står inte för Livsmedelsverkets syn utan är enbart rapporter från internationella möten. Kursiveringar är mina markeringar.

Vi börjar med Vår Föda 8/91:

Hormoner som tillväxtfrämjande medel

"......Andra länders delegater hävdade att Codexarbetet skulle baseras endast på vad som var vetenskapligt riktigt och att konsumenterna ofta var otillräckligt informerade, samt att användningen i enlighet med "Good Agricultural Practice" inte medförde några hälsorisker.

Vetenskapligt riktigt! Det existerar inte! Möjligen subjektiva uppfattningar, utan att ta hänsyn till riskerna. Oinformerade konsumenter! Bra att kunna skylla på, men varför kommer då inte viktig information ut? Just detta försöker man förhindra och USA-delegationen kämpar hårt för att gentekniskt modifierade substanser inte skall märkas. Just för att vi inte ska vara informerade!nästa sida