Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Genteknik


Konsumentinflytande!

Codexkommittén har sedan 1990 framfört önskemålet att konsumentorganisationerna skulle involveras mera i detta arbete. Livsmedelsverket inbjöd därför för första gången 1991 bl.a. Konsument-Forum att delta i förberedande diskussioner inför Codexmöten. Den internationella organisationen, som Konsument-Forum är medlem i, IOCU, har haft delegater med på Codexmöten och nu förs diskussioner om en permanent plats med inflytande och inte bara yttranderätt.

Det är ett viktigt arbete som vi måste delta i. Det vittnar väl de olika citaten om. Men det är inte enkelt och inte lätt utan ekonomiska resurser. Det här kräver att någon är påläst, insatt och har tiden att åta sig jobbet. Det krävs också att vi som organisation får impulser från medlemmarna. Det krävs också flera medlemmar, så vi får mera tyngd och mera resurser.

Vi kan numera framföra våra synpunkter både till IOCU:s representant och vid möten på Livsmedelsverket inför Codexmötena.

Just vad beträffar senaste mötet i Ottawa, den 24-28 oktober mobiliserades ett stort nätverk världen över. Initiativet togs av Pure Food Campaign, med Jeremy Rifkin i spetsen. Aktionen ville framför allt fästa uppmärksamheten på att bl.a. USA-delegationen med alla medel försökte mörka informationen om genteknik, genom att förhindra att sådana livsmedel märkes. Kopia av deras upprop bifogas på engelska.

Det är ett av de mest legitima krav vi kan ställa och måste allt hårdare ställa, detta att märka så att vi kan göra välgrundade och medvetna val när vi handlar. Det är en rättighet vi har som konsumenter enl. FN-dokumentet om konsumenträttigheterna.

Det är inte bara för genteknikframställda livsmedel vi kräver mer märkning, öppenhet och ärlighet. Det är massor av punkter som behöver förbättras.

I strävan att börja bli mer informerade är väl det enklaste och mest oavvisliga kravet att få veta det vi vill veta. Det är inte en uppgift för producenter eller forskningsinstitutioner eller standardiseringsorgan att bedöma vad vi konsumenter ska få veta. Ställer vi kravet så ska vi också få besked.

Oron inför alla nya påhitt man vill begåva oss med är befogad. Tänk bara på historien: DDT, penicillin, PCB, kärnkraftstekniken och så gentekniken. Vad är det som säger att forskarna nu äntligen har hittat himmelriket. Undra på att vi börjar tvivla och vilja veta, kanske för att undvika!

I det samhälle vi är på väg in i, informationssamhället som ska kunna mynna ut i ett kunskapssamhälle, är informationen basen och det är här vi måste börja, om vi någonsin ska få mera konsumentinflytande.

Alltså vill vi få veta det vi begär att få veta genom bättre märkning och ärlig information och mer kunskaper.

Är det för mycket begärt att vi som betalar inte ska få svar på våra frågor?

Bengt Ingerstam

<-Föregående sida-|


( Tillbaka | Hem )