Konsumenter i samverkan

LogoEtt NEJ från konsumenterna är att ta ansvar -
Forskarna gör det inte!
Varför är alltid konsumenterna så konservativa och emot allt nytt?

Den frågan ställer sig ofta forskarna när de inte får sin vilja igenom, eller makthavarna i samma situation.

Kort svar: Inte konstigt när hushållen/konsumenterna alltid ska betala allt, oavsett konsekvenserna och kostnaderna. Oavsett vem som gjort felet. Oavsett om vi begärt eller bett att få något. Trots alla som allt girigare tar för sig på vår bekostnad, utan att be om lov. Oavsett vi betalar via varor, tjänster eller skatter.

Just nu är gentekniken en aktuell fråga. Mycket het dessutom. Nyligen hade CODEX Alimentarius ett internationellt möte i Ottawa och skulle bl.a. behandla frågan om genteknikmodifierade livsmedel skulle märkas eller ej. Tydligen vill man undvika det, för "det skrämmer konsumenterna som då inte köper". Där satt sanningen men låt oss se lite mer på vad som sker bakom ryggen på oss.

Först lite historia.

När DDT uppfanns talades det ohämmat om att rädda världen, utrota myggorna som spred malaria, ta död på en massa insekter som behagade angripa det som bönderna odlade som skulle bli livsmedel. Ett Nobel-pris delades ut för denna banbrytande heroiska insats. Ingen kritik från forskarhåll, utan bara att köra vidare och se positivt på fördelarna.

Så småningom började effekterna komma i dagen,. Ekosystemet påverkades på ett inte önskvärt sätt. Men först efter lång tid blev det Nobelprisbelönade medlet förbjudet, för att bara fortsätta att exporteras till underutvecklade länder, men de kan ju ändå inte läsa. DDT används fortfarande i somliga u-länder.

Ett annat exempel är PCB, som också var ett undermedel tills vi upptäckte den hotande ekologiska katastrofen, som nu hotar Östersjöfisken och på sikt oss människor, högst uppe i näringskedjan. Nu har vi delar av facit. Forskningen har varit "duktig", anser man men förutsåg inte allt och vi konsumenter har blivit mer misstänksamma.

Behöver man nämna ordet Neurosedyn? Ja inte var det någon vidskeplig medicinman från regnskogen som hittade på det. Det heter modern läkemedelsforskning.

"Den gröna revolutionen" som svept över hela världen under senare delen av 1900-talet, mest över de råvaruproducerande länderna, har prisats för att den "har räddat världen". Nobelpriset 1970 gick till Norman Borlaug, för hans mirakelfrön, som "påskyndar den ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländerna"

I dagarna är antibiotikan under luppen. Allt fler blir imuna, även virusen. En hotande världskatastrof ligger på lut, virusen har levt längre på jorden än vi, därför är de "intelligenta" nog att klara av hotet från människan. Även ett Nobelpris delades ut för penicilinets upptäckt, men det hindrar inte virus.

nästa sida