Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Genteknik

Finns det en marknad för gen-maten?

En marknad finns det alltid så länge det finns konsumenter och på en marknad agerar konsumenter, producenter och handel. På en fungerande marknad, där det råder vad jag skulle vilja kalla marknadsdemokrati, har alla parter lika mycket att säga till om.

Men nu är inte verkligheten sådan. Många vill påverka marknaden, för sina syften, kortsiktiga eller långsiktiga, för egen vinnings skull eller för ökande marknadsandelar. Två saker är viktiga inom den s k marknadsekonomin. Det är 31/12, bokslutsdagen, samt % i alla dess former. Inom marknadsekonomin utgår allt på att ta för sig, snabbast, mest och effektivast. Men sett lite mer långsiktigt är nog de som vill överleva beroende av att de tillfredsställer konsumenternas behov och önskemål. Det är det enda som håller i längden. Visst kan man manipulera även konsumenter, men det brukar kosta och fortsätta att kosta, annars tappar man greppet.

Vad har det här med det omdiskuterade området genteknik att göra? Det är inte bara en parallell, manipulationen av vår mat och manipulationen av marknaden. Jo det finns ingen marknad för gen-maten, den har aldrig efterfrågats av konsumenterna. Alltså måste man manipulera efterfrågan för den manipulerade maten för att skapa en marknad.

Vi har ett exempel i England, där man gjorde tomatpure av de osäljbara tomaterna, som inte klarade transporterna. Man var förutseende nog att tydligt märka burkarna "made from genetically modified tomatoes". Genom att inte smyga och dölja detta faktum trodde konsumenterna att det väl då inte var något att vara orolig för. Dessutom satte man ett lägre pris och se, då var motståndet i stort sett borta. Ett exempel ur skolboken om framgångsrik marknadsföring!

Men nu håller det på att gå snett för marknadsförarna, de ivriga storbolagen och forskare som drabbats av hybris. Stora summor har investerats och aktieägarna kräver snabbare avkastning. Bolag fusioneras eller köps upp på fientlig väg. Man talar om "mega mergers". Man försöker tysta debatten, jag tänker på Lars Thaléns handlingsplan för bioteknikindustrin, presenterat av Burson & Marsteller våren 97. Funderar ingen över varför det är så tyst i media? Speciellt om alla misslyckanden, som allt oftare kommer i dagen.

Den omärkta sojan är sorgebarnet. Genom att sätta den grundläggande demokratiska rättigheten åtsidan, den att få veta vad vi köper, gick Monsanto för långt och bakslaget kom ofelbart. Vi har självklart från konsumentsidan bearbetat handelsblocken för att de skulle hålla hyllorna rena från gen-mat och det verkar att ha lyckats. Det är nog också bäst för handeln att inte försöka köra över sina kunder.

Vi får till Konsumenter i samverkan, där jag är generalsekreterare, genom goda kontakter internationellt, fler och fler rapporter om hur opinionerna växer emot gen-maten. I USA, det trodde väl ingen, men där börjar konsumenterna vakna och det ordentligt! I Japan växer motståndet också kraftigt nu, men det dröjde lite. Nestlé köper garanterad GMO-fri sojaolja och lecitin till Schweiz, som har ett förbud mot GMO. Garanterat GMO-fri soja säljs till Japan för tofutillverkningen. Alltså går det att hålla isär.

Senaste tidens avslöjanden håller nog på att få vissa optimister att byta sin hybris mot panik. Bomullsodlarna i Mississippi, som fick det enorma bakslaget med Monsantos gmo-bomull håller på att stämma Monsanto på oerhörda summor. Nyckelpigor dör efter att ha ätit löss från potatisplantor som genmodifierats att stå emot lössen. Biodlingar har drabbats. Vi vet idag att gmo-rapsen sprider resistens till vilda arter. Första larmen har kommit om österogena effekter av gmo-sojan. Roundup påstås nu påverka arvsanlag hos bakterier. Monsantos flaggskepp rBGH, används nu bara för 4% av USA:s mjölkproduktion och är nu en ekonomisk börda för Monsanto och kommer troligen att dras bort från marknaden. Sen var det hysterin om vetenskapens oerhörda landvinning med kloningen av Dolly. Äventyret las ner i dagarna då det inte var ekonomiskt försvarbart längre.

Jag är alltså optimist! Det kommer inte att bli någon stor marknad för gen-maten!

Bengt Ingerstam


( Tillbaka | Hem )