Konsumenter i samverkan

LogoMärkning räcker inte!

Det är helt tydligt att intressena bakom den genmanipulerade maten, främst några stora multinationella kemi- och utsädesföretag samt en del forskare, inte har några ambitioner att ge oss konsumenter någon valmöjlighet. Vår demokratiska rättighet att välja fritt efter övertygelse vill man inte erkänna, snarare eliminera. Någon märkning av genmanipulerade livsmedel vill dessa intressenter helst slippa då det skulle verka stigmatiserande.

Anledningen till att många konsumenter inte vill ha genteknikmaten är bl a rädsla för hälsoeffekter. Historien gör att vi har rätt att vara skrämda och att vi inte vågar lita på alla vackra försäkringar från forskare och genteknikföretagen. Men även riskerna för icke önskad miljöpåverkan är ett hot som inte kan negligeras, fast forskarna påstår, som vanligt, att vi ska vara lugna. Men något som sällan kommer med i debatten är skräcken för ett multinationellt maktmonopol över fröerna, maten, bönderna och därmed även över världens alla konsumenter. Om detta scenario råder inte någon tvekan, vi vet att detta kommer att hända och det är ju det solklara målet för denna industri, inte att rädda världssvälten! Det argumentet från forskare och industrin går ingen på.

När Monsanto utmanade demokratin, genom att blanda gensoja med vanlig soja för att ingen skulle kunna skilja dem åt, gick man ett steg för långt i sin strävan efter makten. Man satte marknadsreglerna ur spel och underkände de självklara demokratiska reglerna. Det är detta vi konsumenter inte accepterar och är motivet för vårt definitiva
"NEJ TILL GENMANUIPULERADE LIVSMEDEL". Det är därför vi vill kunna välja.

Man förhindrar effektivt detta konsumentval genom att undanhålla information om vad vi köper och äter, än mindre hur man producerat vår mat. Det är inte kemi- , utsädes- och läkemedelsbolagen, t ex Monsanto, som ska bestämma vad vi konsumenter ska få veta, eller bedöma vad som "är lämpligt att informera konsumenterna om". Det bör vi konsumenter själva få bestämma.

Nyligen har industrilobbyn effektivt lyckats påverka EU-byråkraterna, som tvärt mot en tydlig folkopinion godkänt försäljningen av genmanipulerade sojabönor och majs. Säkert bidrog detta till att öka skaran av EU-motståndare. Det var ett hån mot alla oss medborgare som trodde att folkvalda satte folkets intressen först. Det av EU också nyligen beslutade "Novel Foods-förordningen" (nya livsmedel) blev också ett tandlöst instrument för att tillåta all önskvärd manipulation med vår mat utan att behöva informera om det.

Vem ska vi konsumenter då kunna lita på?

Handeln borde här ställa sig på sina kunders sida och vara spärren som håller oönskade produkter borta från marknaden och inte utsätta oss för den omöjliga uppgiften att välja, när vi inte kan.

Klarar inte handeln detta får vi väl förlita oss på "omanipulerade" råvaror (råvaror ska i alla fall vara märkta om de är genmanipulerade!) eller ännu hellre välja KRAV- och Demetermärkta livsmedel. Vi tvingas därför att avstå från alla s k beredda produkter (industrimaten), där genmanipulerade ingredienser "omärkt" får blandas in.

Att vissa tillverkare, även svenska, tydligen är opålitliga vet vi idag. Ta t ex Karlshamns AB, som bl a processar sojaolja, även raps och alla möjliga andra oljor. De har sedan länge producerat råvaror till margarin, med både härdade fetter med transfettsyror och de omdiskuterade omestrade fetterna. De har alltid påstått att de är ofarliga och med frenesi motarbetat och förlöjligat all opposition. Gäller det att manipulera och tjäna pengar är inte omtanken om oss konsumenter, vår hälsa och säkerhet, än mindre omtanken om tredje världen, något vi ska förvänta oss att sådana företag prioriterar. Men desto mer vi konsumenter börjar bry oss och ta reda på fakta, desto svårare får sådana företag att hålla sig kvar på marknaden.

Vi förväntar oss att livsmedelsbranschen, Livsmedelsindustrierna, bönderna och LRF, handelns olika block, våra myndigheter och politiker ska vara lyhörda för konsumentkraven och framförallt att handelns företag kommer att vara rädda om sina kunder.

Vi hoppas också, fortfarande, att jordbruksintressena ännu mer ska få upp ögonen för att mat produceras för människor och djur och inte bara för plånboken eller att LRF ska bli ännu rikare. Det är sorgligt att förtroendet för kåren som "är på väg mot världens renaste jordbruk" rubbas när man får veta att några djuruppfödare köpte det genmanipulerade partiet sojabönorna, som danskarna vägrade ta in.
Vårt svenska jordbruk har inte plats för fler s k "hagelgrenare" (sådan som sviker sina kollegor!).

Vi måste här rikta en vädjan till vår konsumentminister att även engagera sig i dessa konsumentfrågor och inte bara förlita sig på att Jordbruksdepartementet ska klara det, samtidigt som de ska ta hänsyn till jordbruksintressena.

Att bara överlämna åt oss konsumenter, att i det redan svåra valet, också kunna välja UTAN ATT VETA, är att kräva för mycket av oss. Eller är det kanske bara ett sätt att skjuta frågan ifrån sig, för att sedan skylla allt på¨oss, "marknaden"?

Medborgarna som konsumenter kräver inte bara märkning utan att det också ska MÄRKAS att handel, producenter och politiker tar oss på allvar och arbetar för vårt bästa. Det blir de som gör det som kommer att få vårt förtroende.

Bengt Ingerstam
generalsekreterare

Artikeln är tidigare publicerad i Miljömagasinet 28 februari 1997.( Tillbaka | Hem | E-mail )