Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2000-08-14

Etisk debatt om genterapi och stamceller

En stor debatt blossar nu upp i England om genterapi. Regeringen lägger på onsdag fram en rapport om medicinsk kloning. Framför allt gäller frågan om man ska få lov att forska kring och genmanipulera så kallade stamceller
Dessa mänskliga celler finns i embryot och är unika på så sätt att de utvecklas till alla andra celler i kroppen. Genom att förändra arvsmassan hos stamceller hoppas man kunna få fram en "frisk" individ med en genuppsättning som sedan går i arv till kommande generationer. Man har bland annat spekulerat om att ärftliga sjukdomar typ Parkinsons skulle kunna botas med genterapi. Myndigheter och forskare vill sätta en gräns så att man får fortsätta forska på dessa celler från embryo som är högst 14 dagar gamla.

Läs mer om debatten på BBCs hemsida >>
"Genterapi - möjligheter och etiska aspekter" >>
Rapport från konferens i Stockholm den 11 oktober 1999
upp

Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss