Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Genteknik

Uttalande

  • att det inte finns något konsumentbehov av genmanipulerade livsmedel och att vi inte vill ha sådana, inte heller genmanipulerade ingredienser i livsmedlen.

  • att vi har full rätt att välja vad vi vill äta och att det alltid måste finnas GMO-fria alternativ till genmanipulerade livsmedel. Särhållning är därför ett absolut krav.

  • att vi konsumenter är i vår fulla rätt att välja och på så sätt vara med och påverka vilken utveckling vi vill ha på livsmedelsområdet och på marknaden

  • att vi har stöd i FN:s riktlinjer för konsumenters rättigheter, för att få den för konsumenter viktiga information, som en total märkning av slutprodukten innebär. Först då kan vi göra väl motiverade och informerade val.

  • att vi inte kan acceptera sådana brott mot demokratin, som när sojaindustrin öppet vägrade att märka och särhålla och avsiktligt blandade genmanipulerade sojabönor med vanliga sojabönor och därigenom eliminerades valfriheten.

  • att det mesta som tagits fram tills i dag är grödor som är resistenta mot samma företags bekämpningsmedel och utgör därför ett starkt hot emot vår gemensamma miljö, den biologiska mångfalden och framtida generationer, samt sätter konkurrensen ur spel. Vi konsumenter tror inte på genteknikföretagens löften om bl a billigare mat, smakrikare frukter och undanröjande av världssvälten.

  • Vi uppmanar alla världens konsumentorganisationer att påverka sina regeringar, att inför de kommande omförhandlingarna av WTO-avtalet, kräva att livsmedel lyfts ur WTO-avtalet.

Ställer DU dig bakom vårt uttalande?



( Tillbaka | Hem )