Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2000-02-01
(Publicerad i Miljömagasinet 2000-02-11)

MM debatt om DN Debatt

DN Debatt har en unik position i svenska media. Det har blivit, inte av sig själv, en maktfaktor. Det är en medveten strategi från tidningens ledning, som lyckats. Men är det så lyckat? Det kan vara värt en debatt men den kan ju inte föras i DN Debatt och därför är vi glada som konsumentorganisation att vi nu (kanske) har ett eget media för öppen debatt och ett fritt ord.

Vi är inte ensamma om att ha fått tillbaka artiklar från DN Debatt med motiveringen ”platsbrist”, döljande sanningen att det är ointressant material och tillför inte tidningen någon mera mediamakt. Till DN Debatt finns som bekant flera köfiler. Politikerna på regeringsplanet har självklart direktlinje med ytterst få timmars kö. Storfinansens ledande figurer likaså. Men sen blir kön längre och längre och slutar således i ”platsbrist-tunnan”.

Ofta beställs debattartiklarna direkt av debattredaktionen och så har tydligen skett nyligen när, mitt under pågående Förintelsekonferens, Torbjörn Tännsjö fick plats för en ovanligt cynisk och rasistisk artikel med rubriken:

”Låt gentekniken skapa bättre människor”

Torbjörn Tännsjö är professor i praktisk filosofi. Han har synts ofta i DN Debatt och är en pålitlig kraft för att riva upp känslor. Att han ofta ifrågasatts kanske enbart bekräftas av denna formidabla artikel om rashygien. Den var publicerad den 26 januari och har du inte läst den så gör det på något bibliotek, för demokratins skull. Något försök att gå in med någon replik gjorde jag inte då jag visste att man måste vara någon för att komma in där.

Däremot föddes tanken att varför inte starta en motdebatt i en tidning som nu verkligen kan sprida det fria ordet och där även vanligt folk kan få synas och höras. Äntligen, i en tidning som inte blygs att säga obekväma saker av rädsla för att tappa annonsörer! Därför föreslår jag nu att det startas en speciell debattavdelning för debatt om DN’s  debatt-artiklar. Du som blir refuserad eller inte får in din replik kan ju försöka här. Men blir redaktionen dränkt av post kanske vi får tänka om, för då klarar vi det inte. Men vi försöker i alla fall.

Så nu till saken och Torbjörn Tännsjös debattartikel. Jag citerar ingressen: ”Det är rätt att utnyttja alla möjligheter att förbättra människan fysiskt och psykiskt! … Vi bör bejaka möjligheten att förändra människan genom genterapi. Varför inte se till att våra barn har lätt för matematik, är fysiskt starka och har moraliskt värdefulla egenskaper? Om individerna själva – och inte staten – får välja hur tekniken ska utnyttjas hotas inte den genetiska mångfalden. Och det är ingen katastrof om mänskligheten går under till följd av genterapi – om den ersätts av en art med bättre förutsättningar att leva lyckligt.”

Ja det var ingressen det! Jag satte hickan i halsen. För det första är det läkemedelsföretagen och vissa forskare som utvecklar genterapin och ser alla möjligheter att få patent på sina ”uppfinningar” för att sedan kunna tjäna pengar på sjuka människor. En sjuk bransch alltså. Låt oss för mänsklighetens bästa stoppa patenten på levande organismer, på DNA. Det är inga behov från människor som ligger bakom, utan visioner från profithungriga innovatörer, som bara förespeglar nyttigheter för att vi ska svälja deras argument. Men det hör till saken att ännu har ingen genterapi lyckats, men man har tystat ner ett större antal dödsfall i samband med försök med genterapi. Hur många fler ska behöva dö för några forskarna ska få patent?

Lite längre ner i artikeln skriver han: ”Men för första gången öppnar sig en ny möjlighet.” Ja än sen då, måste vi ta alla nya möjligheter i vår tjänst bara för att de är möjligheter. Vem ska bestämma när vi ska ta möjligheterna i bruk? Ja han går så långt lite senare att han ifrågasätter  om lagstiftningen emot förändringar i det mänskliga genomet är försvarligt. Nej det är vi medborgare/konsumenter som ska bestämma hur vi vill ha det. Vare sig politiker eller näringslivet! När han sedan talar om att kunna förbättra muskelstyrka och syreupptagningsförmågan kommer jag att tänka på idrottens problem med doping. Skulle då inte genterapi kunna lösa det problemet med superatlerna som vinner ”ädel tävlan”? Jovisst, men vad tjänar det då till att tävla? Det blir ju bara en tävling mellan forskare om vem som kan manipulera en människa mest. Stackars objekten som säljer sig till detta.

Längre ner: ”Vi kan ännu bara  ana svaret på frågan om vad som är möjligt att komma åt med genetisk terapi, men tillväxten av kunskap på detta område är snabb”. Ja tyvärr sammanfaller denna tillväxt också med monopolism, makt över människorna och suget efter våra pengar men innebär ingen tillväxt i eftertanke, försiktighet och ansvar, den tillväxten tycks bara avta.

Flera citat: ”Människan är till sin natur nyfiken, klåfingrig. Min gissning är att vi inte kan avstå (från att använda genetisk terapi). Min gissning är att vi så snart det blir möjligt kommer att försöka förändra den mänskliga naturen.” Det är ingen nyhet. Betänk att artikeln var införd mitt under Förintelsekonferensen! Troligen också förhandsbeställd av DN för detta ”lämpliga” tillfälle. Säger orden lobotomi eller tvångssterilisering något?  Har vi inte redan upplevt rashygienisternas terror och alltför snabba tro på ny teknik? Upplever vi här kanske nya rasistfilosofer som under beteckningen vetenskapsmän bäddar för ett än värre samhälle än det som Hitler ville skapa?

Ett hemskt yttrande citerar jag här: ”Vem kan när allt kommer omkring försvara inför sina barn att de inte fick sådana egenskaper, då alla andra barn fick dem?” Just det! Tala om mångfald när man avser likriktning. Alla kommer att tvingas vara som andra, kosta på sin barn all tänkbar genetisk terapi. Vilken marknad! Han påtalar vidare att det kan finnas risker med förändringar i det mänskliga genomet, som kan föras vidare i generationer, men säger ”det är troligt”, (OBS inte sannolikt ens), ”att de på sikt kommer att kunna bemästras.” Vilken aningslös optimism.

Är detta skäl för att vi ska ställa upp på denna utveckling och inlåta oss i dessa gigantiska experiment med framtiden, bara för att det för några hägrar jättestora mammons frukter? Han tänker sig ändå att för säkerhets skull ” bevara befruktade ägg i frysarna på fertilitetsklinikerna världen över. Då kan vi ta fram dem om det kniper.” Ja bara inte strömmen går eller någon annan galen forskare hittar dem först. Eller ska vi skapa en ny marknad för äggdonatorer och sedan i laboratorier massframställa befruktade ägg för nedfrysning för framtida ev forskningsbehov eller för att återskapa en frisk mänsklighet?

Avslutar gör Torbjörn Tännsjö så här: ”Det är ingen katastrof om mänskligheten på sikt går under till följd av genterapi, förutsatt att mänskligheten ersätts av en art med bättre förutsättningar att leva ett lyckligt och fredligt liv.”

Låt mig då få avsluta så här: Har DN fått rashygienistisk slagsida? Ska sådant här få tryckas?  Hur kan Tännsjö vara så säker på saken att vi alltid vet i förväg hur bra det blir, något han förutsätter bara? Nej, STOPPA PATENTEN och de galna forskarna och de galna filosoferna!

Bengt Ingerstam
ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan
upp

Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss