Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-08-04


Genmodifierad mat ingen succé inom EU


EU Kommissionen har i sin senaste undersökning, den så kallade EUROBAROMETERN, kartlagt konsumenternas inställning till genmodifierade livsmedel. 25 000 medborgare har tillfrågats. En majoritet av de svarande anser att genmodifierad mat är moraliskt oacceptabelt, riskabelt och utan nytta.

Läs ett referat från ATL här >>
upp