Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2007-10-31 Publicerad i KR nr 4 samt i SKN nr 71


GMO ökar i hela världen,
enligt Jordbruksverket”Marknaden för gmo i världen exploderar. Odlingen av genförändrade sojabönor, majs, bomull och raps har på bara fyra år ökat med 71 procent.”


Så inleds artikeln i ATL fredagen 26 oktober. Läs artikeln här >>

Det är inte utan att man börjar misstänka att Jordbruksverket ägnar sig åt lobbyverksamhet, när man anstränger sig att framhäva saker och ting med sådana värdeladdade ord som ”exploderar”. Det är verkligen inte den bilden vi fått i information som vi får från annat håll. Eller vad sägs om följande uttalande:
”På fem till tio års sikt kommer sannolikt de flesta grödor som odlas i Sverige finnas som gmo. Framför allt kommer gmo att finnas i foder, bedömer Jordbruksverket.”

Läs mer om GMO på hemsidan för att få en mer balanserad bild av utvecklingen.
upp