Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-02-10


EU-länders förbud mot GMO-produkter olagligt enligt WTO

WTO, Världshandelsorganisationen, har bestämt sig för att fälla EU för EU:s påstådda förhalning av godkännanden av GMO-grödor och godkännandet att odla och sälja dessa produkter inom EU. När nu innehållet i det kommande WTO-beslutet läckte ut under tisdagen 7/2 blev det mediastorm. Vi länkar nedan till en del.

Land Lantbruk skrev: U-länder har inte rätt att stoppa importen av genmodifierade grödor och livsmedel. Det är ett brott mot internationella handelsregler, enligt en preliminär dom från världshandelsorganisationen, WTO. Läs direkt här >>

Lantbrukets affärstidning ATL skrev : EU får bakläxa i gmo-frågan
EU:s hantering av genmodifierade grödor har brutit mot internationella överenskommelser. Vissa medlemsländer bryter fortfarande mot WTO:s regler. Läs direkt här >>

upp