Sveriges Konsumenter i SamverkanTill startsidan
Kampanj: Genteknik

 
Bakgrunden om Monsanto och rBST-hormonet

981129

Vi svenska konsumenter får ofta höra av experterna att i USA finns det ingen debatt om genteknik. Där är alla nöjda med att äta Roundup Ready-soja, tomater med lång hållbarhet eller vad det nu kan vara. Därför, får vi också höra, borde vi också hålla oss tysta!

MEN......

Debatten om genteknik har rasat i många år i USA. Redan på 1970-talet, när de första teknikerna upptäcktes. införde forskarkåren ett frivilligt moratorium, tills de etiska frågorna var lösta. När det inte gick att lösa dessa luddiga frågor, och stora bolag började inse att här fanns pengar att tjäna, upphävdes forskningsstoppet.

Nästa våg av protester kom 1980, då en forskare för första gången fick patent på en levande organism. Protesterna, som fick stora rubriker, dog ut när nyheter om allt fler sensationella upptäckter strömmade in. Etiska och religiösa grubblerier kunde inte "stoppa utvecklingen" under Ronald Reagans glada åttiotal, då myndigheterna fick allt mindre skattemedel att satsa på riskforskning.

Monsanto träder in på arenan

Kring 1987 stod det klart att kemiföretaget Monsanto i St Louis tagit steget in i genteknikens spännande värld. Man hade genmanipulerat bakterier som kunde producera ett hormon som påverkade mjölkproduktionen hos kor. Protesterna mot medlet var mycket starka i delstater där man sysslar med jordbruk, särskilt i Wisconsin, Michigan och Vermont. Ökad mjölkproduktion ansågs inte önskvärt, bl a för att USA redan hade överskott på mejeriprodukter, vilket pressade ner priserna.

Preparatet hyllades av aktieplacerarna, som ansåg (med rätta) att Monsanto var på väg mot ett genombrott. Företaget bidrog generöst med pengar till politiker runt om USA, och PR-firmor hjälpte till med kampanjer. Allt fler mjölkbönder skulle få höra den goda nyheten om genetknikens framgångar. Men konsumenterna vägrade gå på de billiga argumenten: den största konsumentorganisationen i USA, Consumers Union, drev en massiv kampanj mot hormonet.

Bland annat krävde Consumers Union en riskanalys av produkten och en oberoende granskning av Monsantos egna "vetenskapliga" studier. Myndigheterna i USA var inte särskilt intresserade. Food and Drug Administration (FDA) fick ta emot mycket kritik från republikanska politiker för att man motarbetade företag, särskilt från kemi- och läkemedelssektorn. Inget tycks ha förändrats när demokraten Bill Clinton blev president.

Men FDA godkände juh rBST 1994

Inte nog med det - FDA gick också helt på Monsantos linje i frågan om märkning av mjölken. Flera mejerier ville märka sin mjölk som inte kom från rBST-behandlade kossor. Denna typ av märkning förbjöd FDA i februari 1994. Monsanto stämde genast två mejerier som ändå satte tydliga etiketter på kartongerna. Även ett välkänt glassbolag, Ben & Jerry, drogs inför domstol för att man skrev att glassen kom från kor som inte fått rBST.

Godkännandet av rBST kom i november 1993. FDA slog fast att rBST var "säkert" och jordbruksdepartementet USDA höll med. Ansvarig för rBST-godkännandet var Michael Taylor, som tidigare arbetat vid King & Spalding, en advokatbyrå i Washington DC. Detta är samma firma som fört Monsantos talan i rättsprocesserna mot rBST-fria mejerier och glassbolag!

Har det varit tyst sedan?

Under 1995 växte konsumenternas kritik mot rBST och Monsanto. Vid FAO/WHO-kommitten Codex Alimentarius röstade man om rBST borde tillåtas, och EU vann med siffrorna 34 mot 31 (USA röstade för). I juni 1995 röstade det kanadensiska riksdagen igenom ett två-årigt förbud mot rBST, som fortfarande gäller i november 1998.

I oktober 1995 skrev den amerikanska branschtidningen Diary Today att mjölkbönderna tycker illa om rBST och att de som ger korna sprutor ofta är förtegna om det. Tidningen rapporterade om skamkänslor och att man helst håller det hemligt inför grannarna om man använder rBST. I Wisconsin rapporterade Farmers Union om att korna blev sjuka av rBST och i Kalifornien rapporterades att rBST var ett misslyckande. Monsanto fortsatte dock att hävda att produkten var en framgång.

Under senatsförhör den 22 oktober 1998 berättade forskare vid Health Canada om mutförsök från Monsanto. Ms Haydon berättade under ed att företaget erbjudit myndigheten en till två miljoner dollar. Dessutom hade hennes skåp utsatts för inbrott, och viktiga papper var försvunna. Senator Whelan kommenterade de sensationella uppgifterna med orden: "Jag kan inte tro att jag är i Kanada när jag hör att dina papper var stulna!"

Som alla vet har Monsanto "lyckats" introducera genmanipulerad soja och andra grödor sedan 1996 - i stor skala. Jordbruksdepartementet USDA ställer sig helt bakom Mosnanto och gentekniken. Dan Glickman, jordbruksminister, har öppet hotat Europa för att tveksamheten här var så stor inför den omärkta GMO-maten. Ty i samma anda som FDA inte tillät märkning av rBST, så får GMO-grödor inte heller märkas i Amerika. Gentekniken anses ju vara en så viktig framgång, främst för den amerikanska industrin så varför låta konsumenterna välja? Experterna har ju alltid rätt! Eller?

För ytterligare detaljer kontakta
Martin Frid
Konsumenter i Samverkan
skis-h(at)konsumentsamverkan.se
 

( Tillbaka | Hem )