Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-01-02 Publicerad i SKN nr 49


Fortsatt GMO-fritt foder till nötkratur

Fredagen den 20 oktober 2006 kunde vi läsa i ett nyhetsbrev att Mejeriindustriernas intresseförening bestämt att kravet på GMO-frihet fortsätter att gälla för svenska mjölkkor.

Man uppgav att kostnaden för den GMO-fria sojan i kraftfodret ligger på mellan 0,6 och 0,7 öre per liter mjölk. Intressant, för det kommer vi nog inte att opponera oss emot, även om de höjer upp det till 1 öre (mer för mjölken!)

Det återstår att se vad som nu kommer att hända med sojapriserna över huvud taget, eftersom energibristen nu gör att man efterfrågar mera spannmål att elda för att få ut energi. Det kommer att ge effekter även på sojan. Önskvärt vore ur flera synpunkter om man ginge tillbaka till mera lokalodlat foder och inte blir så beroende av sojan, både ur GMO-synpunkt och allmän hälsosynpunkt. Det handlar ju också om innehållet av Omega-3 i mjölkfettet.

Återstår nu ovissheten med svinuppfödarna, som inte velat ta ställning i GMO-frågan.
upp