Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail

Upplagd: 2001-08-13

Fortsatt stopp för GMO inom EU

Det nya förslaget om GMO-märkning och spårbarhet inom EU betyder att alla livsmedel och foderprodukter baserade på genetiskt manipulerade organismer ska märkas. Förslaget presenterades av EUs miljö- och konsumentkommissionärer Margot Wallström och David Byrne. Det innebär att även livsmedel som tillverkats med GMO-grödor, men som inte längre innehåller genförändrat DNA ska märkas. Det är en stor framgång för konsumenterna!

Tidigare har produkter som inte innehåller DNA jämställs med liknande icke-modifierade livsmedel på marknaden. T ex har matolja inte behövts märkas. Nu ska man försöka komma överens om en gräns vid 1 procent för oavsiktlig inblandning av GMO. Underskrids den gränsen behövs ingen märkning.

Spårbarhet

Unikt är att det ställs hårda krav på dokumentation vid varje led som hanterar livsmedel och foder baserade på GMO fram till slutkonsument så att dessas ursprung ska gå att spåras tillbaka från bord till åker. Går förslaget igenom får EU den hittills mest långtgående lagstiftningen inom området. USA har redan sagt att man ser förslaget som ett stort handelshinder.

Den nya regleringen väntas träda kraft senast 2003 förutsatt att parlamentet och EUs ministerråd kan ställa sig bakom förslaget. I februari enades EU om en omskrivning av EU-direktivet 90/220 som reglerar odling och marknadsföring av GMO-grödor. Det nya direktivet kallas 2001/18 och i tillägget ställs nya krav på uppföljning och dokumentation samt ökad insyn för allmänheten. Några brister:

  • Frågan om skadeståndsansvar är inte löst
  • Det går fortfarande att ta patent på DNA
  • Inblandningen av icke tillåtna GMO-sorter kan inte undvikas
  • Handelspolitiskt kan EU och USA inte undvika en WTO-konflikt

Vår europeiska organisation, AEC - Association of European Consumers, har granskat förslaget noggrant.

AEC: European Commission split in important GMO decision!

Läs mer om bioteknik på EU-kommissionens hemsida


Upp sida