Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             2001-02-27


Olaglig försäljning av GMO-produkter
upprör sveriges konsumenter!


Vi uppmanar matproducenterna att följa lagen och handeln att plocka bort omärkt genmat från butikshyllorna.

10 av 100 testade produkter innehöll mer GMO än tillåtet och var inte märkta att de innehöll GMO, vilket är ett klart lagbrott. Detta framkom av det idag offentliggjorda testresultatet från Livsmedelsverket. Testerna var avsedda att kartlägga läget på marknaden för att kunna bedöma vilka ytterligare och mer precisa tester som behöver göras och det gläder oss att Livsmedelsverket nu kommer att utveckla testerna och i höstens undersökning även namnge produkterna. Närmare bestämt var det 65 av de 100 proverna som gällde sojaprodukter. 28 av dem innehöll GM-soja varav 10 låg över gränsvärdet men 11 kunde inte kvantifieras, vilket betyder att dessa kan teoretiskt också ligga över gränsvärdet. Alltså mellan 10 och 21 av de 28 kunde ligga över gränsvärdet.

- Det är bedrövligt att vi konsumenter inte ska kunna lita på vare sig producenterna eller handeln och att man t o m olagligt dessutom utsätter oss för dessa varor, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Om en produkt eller ingrediens innehåller mer än 1% GMO ska det klart anges på förpackningen. Så har inte skett och det är en stor skandal. Det är också en skandal att alltmer av våra skattepengar ska behöva tas i anspråk för att kontrollera att producenterna följer lagen och inte lurar oss konsumenter att äta det vi vill undvika.

Förhoppningen är att nästa testomgång från Livsmedelsverket ska omfatta alla fabrikat i respektive produktgrupp och att man också avslöjar vilka dessa är, samt anmäler företagen i fråga. Skandalen blir desto större när man konstaterar att producenterna inte klarar att hålla rent och hålla isär GM-produkterna från de "rena" produkterna.


- När över 80% av konsumenterna inte vill ha GMO i maten är det ett hån emot oss kunder att inte respektera kraven på särhållning och t o m göra sig skyldiga till lagbrott, säger Bengt Ingerstam.

Som väntat var det mest produkter som innehåller soja som innehöll genmodifierad Roundup Ready soja, en produkt från Monsanto som ska klara Monsantos bekämpningsmedel mot "ogräs". Även genmanipulerad majs förekom, men svårigheterna att kvantifiera värdena är fortfarande stora då DNA:t förstörts vid processandet. Vi kräver därför att råvarorna från majs ska testas innan de processas.

Ska konsumenterna i dag kunna välja bort genmanipulerad soja återstår nu bara att undvika alla sojaprodukter eller speciellt produkter av typen sojakorv, sojagrytbitar, sojastek, sojapasta och bantningspreparat. Detta i avvaktan på att felaktiga produkter elimineras från butikshyllorna. När hela 28 prover av 65 är "förorenade" och detta även visats vid tidigare tester, verkar det vara medveten inblandning.

- Har konsumenterna sagt NEJ till GMO så ska det inte smygas in på detta sättet. Vi börjar tro att det är ett medvetet handlande för att "mjuka upp motståndet från konsumenterna mot genmaten, säger Bengt Ingerstam.

Sveriges Konsumenter i Samverkan, fristående konsumentorganisation utan kopplingar till handel och producenter, uppmanar nu än en gång livsmedelsproducenterna i Sverige att skärpa sig. Det kommer inte att vara trovärdigt, att efter nya svenska avslöjanden, skylla på att man inget visste eller att man blivit lurad av råvaruleverantörerna.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se