Sveriges Konsumenter i Samverkan
Remissvar


2001-06-26: SKIS motsätter sig tillsättande av fytostyroler i bageriprodukter, snacks och godis i avsikt att påstå att det har kolesterolsänkande effekt. (DNR 879/01)
2000-09-25 Remiss: "Codex arbete med riktlinjer för GMO-riskanalys" (Dnr 1124/00)
2000-03-31 Remiss Dnr 803/00 till Livsmedelsverket angående GMO-majs
2000-01-17 Remiss Dnr 4164/99 "Codex och livsmedel framställda med genteknik"
1999-10-17 Yttrande till Bioteknikkommitté om bioteknik från ett konsumentperspektiv
1999-01-09 Sveriges Konsumenter i Samverkan: Synpunkter om biosäkerhetsprotokollet
1998-12-02 Remiss:"Proposed Draft Recommendation for the Labelling of Foods Obtained through Biotechnology (981202 - Livsmedelsverket Dnr 2768/98) 
1998-08-05 Remissvar till Livsmedelsverket: Ansökan om tillstånd till utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad tomat (1998-Remiss Dnr 1732/98 )
1998-08-05 Remissvar till Jordbruksverket:Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:45) om genetiskt modifierade växter (1997-Remiss Dnr 1732/98)
1997-12-11 Remissvar till Livsmedelsverket:Förslag till märkning av livsmedel tillverkade av genetiskt modifierad majs och sojaböna (1997-REMISS Dnr 3423/97)
1997-10-24 Remissvar till Livsmedelsverket:Förslag till märkning av livsmedel tillverkade av genetiskt modifierad majs och sojabönor (1997-REMISS Dnr 3423/97)
1996-03-31 Remissvar till Jordbruksdepartementet:Synpunkter på gemensam ståndpunkt (EG) nr 25/95 (1996)

Hem