Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2005-04-01


Revolutionerande teknik gör GMO-livsmedel välkomna


En helt oväntad ny teknik gör vissa GMO-livsmedel ovanligt nyttiga och kommer nu att välkomnas av konsumenterna. Den bygger på eliminerade gensekvenser i stället för tillförda.

Efter lång tids massivt motstånd kommer nu en utveckling som konsumenterna välkomnar. Man har lyckats "klippa ut" vissa delar av DNA-t och utan att tillföra annan sekvens lämnar ett avbrutet DNA kvar i cellen. Det är framför allt på den habloida delen av cellen som detta får effekt. Man har t ex lyckats skapa ägg som får kolesterolsänkande effekt och tömmer på så sätt ägget på befintligt kolesterol.

Troligen kommer detta att lyckas även på kor, som då producerar kolesterolfri mjölk, men det beräknas ta något år till beroende på kornas mer komplicerade fysik. Detta skulle betyda att dels blir livsmedlen billigare, då mindre energi går åt, men också att vi slipper betala skyhöga priser på produkter med tillsatta växtsteroler, som t ex i Becel proactive margarin eller Becels proactiv mjölk.

På Unilever ser man med oro denna utveckling och inser naturligtvis hotet mot sina produkter. Man har därför protesterat hos Kommissionen och menar att det behövs mer forskning om livsmedlens ofarlighet, eftersom man anser att det finns långsiktiga risker.

En ytterligare framgång har man nått med potatis, som "tappats" på en sekvens i det enteropatiska systemet och gör att energiupptaget bromsas hos den som äter produkten. Ett bra alternativ för bantare alltså. Potatisens GI-index mer än halveras.

EU-kommissionen har godkänt tekniken och Synergenta med rötter i den skånska myllan jublar över framgången.

Detta är första gången som konsumenterna kommer att välkomna utvecklingen och intar nu en mer positiv inställning till Gentekniken. Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Småverkan säger att han aldrig trott detta skulle kunna ske, men medger att det stora motståndet nu troligen kommer att brytas, liksom Monsantos hittills starka monopolställning på marknaden.

Läs mera här på länk till EUs godkännande organ: http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/control_sv.htm/gmos_ok.htm >>

upp