Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2005-12-21


GMO-ärtor stoppade - gav lungskador på möss

I den erkända tidningen New Scientist fanns den 21 november att läsa om att försök på möss gav klara indikationer på lungskador då de fick äta genförändrade ärtor.

Nu har kommentarer kommit ut om försöken och artikeln i New Scientist i ett mycket ansett nyhetsbrev i USA, Dr Mercola, där han just påpekar att försöken gjorts på ett privat institut. Hade de gjorts av inblandat företag hade inte sanningen kommit ut, anser han.

upp